maj 10 2022 - maj 10 2022

39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Lubaczowski Garnizon w latach 1922–1939

Historia 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, którego I i III batalion stacjonował w Lubaczowie, rozpoczyna się wraz z odrodzeniem niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 r. Pułk powstał z luźnych polskich oddziałów broniących Lwowa w trakcie wojny polsko-ukraińskiej w listopadzie 1918 r. Pod nazwą 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich występował od 8 kwietnia 1919 r., kontynuując walkę z Ukraińcami oraz biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu działań wojennych (styczeń 1921 r.) sztab Pułku przeniesiony został do Jarosławia. W 1922 r. I i III batalion przeniesiono do Lubaczowa, do koszar im. gen. Józefa Zajączka przy ul. Kościuszki (obecnie mieści się tam m.in. Zespół Placówek im. Jana Pawła II). I batalion stacjonował w Lubaczowie do wybuchu II wojny światowej, a III batalion został skadrowany i w 1930 r. powrócił do Jarosławia.

I Batalion 39. Pułku Strzelców Lwowskich stacjonujący w Lubaczowie liczył kilkunastu oficerów służby stałej, ponad 40 podoficerów zawodowych i około 600–700 strzelców. Dowódcą batalionu w przeddzień wybuchu II wojny światowej był ppłk Franciszek Herzog.

Wojsko zajmowało ważne miejsce w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Lubaczowa. Zamówienia wojskowe pobudzały rozwój lokalnego handlu i rzemiosła, a uczestnictwo żołnierzy w świętach państwowych i kościelnych nadawało obchodom szczególnego znaczenia.

Podczas wojny obronnej w 1939 r. Pułk stoczył kilkanaście bitew. Do najkrwawszej z nich doszło 14 września w rejonie Boratycz. W krytycznym momencie na polu walki pojawił się poczet ze sztandarem 39. Pułku Piechoty. Bitwa pod Boratyczami po 1990 r. znalazła się na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza: „Boratycze 14 IX 1939”. Szlak bojowy pułku zakończył się na przedpolach Lwowa 20 września, w trakcie próby przebicia się do oblężonego miasta. Wówczas decyzją dowódcy 24. Dywizji Piechoty gen. Kazimierza Sosnkowskiego został rozwiązany.

Po kapitulacji Lwowa część żołnierzy 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, która nie trafiła do niewoli niemieckiej, przedarła się i powróciła do Jarosławia i Lubaczowa. Inni przedostali się na terytorium Węgier, a następnie do Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Na ekspozycji można zobaczyć archiwalne fotografie przedstawiające najważniejsze aspekty życia żołnierskiego: przysięgę wojskową, defilady i udział w uroczystościach państwowych, codzienność w koszarach, ćwiczenia, jak również czas wolny.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, prywatnych zbiorów rodziny Góreckich oraz Kazimiery Kędzierskiej, a także zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Nazwa wystawy
  • 39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Lubaczowski Garnizon w latach 1922 – 1939

Liczba plansz
  • 20

Wymiary plansz
  • 100×70 cm (wys. x szer.)

Rodzaj materiału
  • Pianka PCV 3 mm

Obramowanie
  • Brak

Transport
  • Po stronie wypożyczającego

Ubezpieczenie
  • Ustalane indywidualnie z Muzeum Kresów w Lubaczowie

Koszt wypożyczenia
  • Ustalany indywidualnie z Muzeum Kresów w Lubaczowie

Fotorelacja z wernisażu wystawy >>>

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content