wrz 19 2019 - wrz 19 2019

Dotknąć niepojętego. Ikony. Sebastian Niestój

Sebastian Niestój jest absolwentem Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Zarządzanie w Turystyce.

Jego zainteresowania malarstwem ikonowym rozpoczęły się już w latach młodzieńczych, kiedy po raz pierwszy zobaczył starą ikonę Matki Bożej Kazańskiej. Jej wizerunek utrwalił mu się w pamięci, przyświecał i motywował do dalszego zgłębiania i poznawania technik pisania ikon.

W 2010 r. rozpoczął kursy ikonograficzne przy Parafii Prawosławnej w Krakowie (wśród nich kurs technicznego rysunku ikonograficznego i kurs pozłotniczy), w trakcie których doskonalił swój warsztat. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły mu na usamodzielnienie się, wypracowanie własnego stylu oraz otwarcie własnej Pracowni Ikony („Icons the language of art”) w Krakowie.

W swojej twórczości inspiruje się różnymi wzorcami ikon, nie ograniczając się jednak do konkretnej epoki. Jego prace były wystawiane w cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Krakowie, z okazji 100-lecia istnienia parafii prawosławnej w Krakowie i 13-letniej działalności pracowni ikonograficznej, w Domu Polskim w Londynie – wystawa „The soul’s journey through art”, prezentująca prace kursantów Anny Gełdon, oraz w Supraślu, w którym były prezentowane ikony powstałe w Pracowni Ikony Anny Gełdon.

Ikony Sebastiana Niestoja znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Austrii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Można podziwiać je także w cerkwi pw. Świętych Kosmy i Damiana w Zapałowie oraz cerkwi pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie.

Dwie ostatnie ikony, z Zapałowa i Tarnogrodu, zostały wypożyczone na wystawę w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Na wystawie można było zobaczyć także ikony ze zbiorów prywatnych ikonografa, przedstawiające wizerunki oraz sceny z życia Chrystusa i Maryi, a także przedstawienia świętych: św. Szymona Słupnika, św. Olgi, św. Leoncjusza Tarnogrodzkiego, św. Onufrego, św. Matrona Moskiewskiej, św. Sergiusza Sarowskiego, św. Anny, św. Tatiany, św. Pantalejmona oraz cara Mikołaja II, świętego rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Na ekspozycji znalazło się także kilka ikon ikonopisarki Agnieszki Teklińskiej-Cichy, która, podobnie jak Sebastian Niestój, związana jest z Pracownią Ikonograficzną przy Parafii Prawosławnej w Krakowie.

Jedną z idei, która przyświecała wystawie, było także połączenie starego z nowym, dlatego współczesnym ikonom towarzyszyły ikony ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wśród nich m.in. sceny z życia Chrystusa i Maryi, wizerunek św. Mikołaja, św. Dymitra oraz św. Michała Archanioła.

Uzupełnieniem wystawy był również warsztat ikonopisarza, czyli jego narzędzia i materiały, z których korzysta, a wśród nich: poduszka pozłotnicza, wazelina pozłotnicza, nóż pozłotniczy, olifa do zabezpieczania ikon, medium i werniks do tempery woskowej czy punce do złota.

Wernisaż wystawy odbył się w sobotnie popołudnie, 3 lipca 2021 r., w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wystawę można było oglądać do 12 września 2021 r.

Nazwa wystawy
  • Dotknąć niepojętego. Ikony. Sebastian Niestój

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 3 lipca – 12 września 2021 r.

Opieka kuratorska
  • Jerzy Plucha

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Zaproszenie na wystawę (Sebastian Niestój i Jerzy Plucha) >>>

Jak powstaje ikona? Wydarzenie towarzyszące wystawie >>>

Wykład dr Anny Wilk na temat Łemków – wydarzenie towarzyszące wystawie >>>

Koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma w ramach finisażu wystawy >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój