maj 2 2022 - maj 2 2022

Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Wystawa składa się z 60 wielkoformatowych fotografii drewnianych cerkwi z terenu powiatu lubaczowskiego (Polska) i Zakarpacia (Ukraina). Ich autorami są fotografowie, którzy wzięli udział w projekcie pt. „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanym przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego w latach 2019–2022 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Byli to: Alicja Mróz, Krystian Kłysewicz, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski i Tomasz Mielnik (Polska) oraz Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak i Jurij Kryliweć (Ukraina).

Wśród 20 sfotografowanych obiektów znalazły się świątynie w Borchowie, Gorajcu, Kowalówce, Łówczy, Łukawcu, Nowym Bruśnie, Prusiu, Szczutkowie i Radrużu na ziemi lubaczowskiej. Piękno cerkwi na Ukrainie ukazały natomiast zdjęcia świątyń rozsianych po całym Zakarpaciu, w takich miejscowościach jak: Hukliwe, Nowosielica, Kołoczawa, Jasina, Użok, Daniłowo, Likicary i Średnie Wody oraz Użhorod.

Większość z obiektów zachowało swoją pierwotną, sakralną funkcję (obecnie jako świątynie prawosławne, rzymsko- lub greckokatolickie), kilka z nich funkcjonuje obecnie jako placówki muzealne (Radruż, Nowe Brusno, Użhorod). Dwie ze świątyń, cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu (oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie) oraz cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku zostały, wraz z 14 innymi obiektami z Polski i Ukrainy, zostały objęte wspólnym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013 r.

Celem wystawy, jak i innych działań zrealizowanych w ramach projektu (wirtualne wycieczki po cerkwiach, filmy promocyjne, wirtualna mapa dziedzictwa kulturowego powiatu lubaczowskiego, seminaria poświęcone architekturze sakralnej) była promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wykorzystanie do tego celu ogromnego potencjału drewnianej architektury sakralnej.

Nazwa wystawy
  • Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Liczba fotografii
  • 60

Wymiar fotografii
  • 100 x 70 cm (zdjęcia pionowe i poziome)

Rodzaj materiału
  • Pianka PCV 5 mm

Obramowanie
  • Brak

Transport
  • Po stronie wypożyczającego

Ubezpieczenie
  • Ustalane indywidualnie z Muzeum Kresów w Lubaczowie

Koszt wypożyczenia
  • Ustalany indywidualnie z Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zaproszenie na wystawę Podkarpacki Informator Kulturalny >>>

Zaproszenie na wystawę (Piotr Zubowski) >>>

Wernisaż wystawy – film >>>

Relacja z wystawy Podkarpacki Informator Kulturalny >>>

Relacja z wystawy Katolickie Radio Zamość >>>

Relacja z wystawy TVP Rzeszów >>>

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content