kw. 27 2022 - kw. 27 2022

Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Na wystawie zaprezentowano 60 wielkoformatowych fotografii drewnianych cerkwi z terenu powiatu lubaczowskiego (Polska) i Zakarpacia (Ukraina). Ich autorami są fotografowie, którzy wzięli udział w projekcie pt. „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanym przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” Obwodu Zakarpackiego w latach 2019–2022 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Byli to: Alicja Mróz, Krystian Kłysewicz, Marek Kuziemski, Tomasz Michalski i Tomasz Mielnik (Polska) oraz Ołeh Chawawczak, Serhij Denysenko, Robert Dowhanycz, Serhij Hudak i Jurij Kryliweć (Ukraina).

Wyłonieni w konkursie artyści mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem w trakcie atelier fotograficznych, które – z racji na pandemię koronawirusa – odbyły się w formule hybrydowej.

Wśród 20 sfotografowanych obiektów znalazły się świątynie w Borchowie, Gorajcu, Kowalówce, Łówczy, Łukawcu, Nowym Bruśnie, Prusiu, Szczutkowie i Radrużu na ziemi lubaczowskiej. Piękno cerkwi na Ukrainie ukazały natomiast zdjęcia świątyń rozsianych po całym Zakarpaciu, w takich miejscowościach jak: Hukliwe, Nowosielica, Kołoczawa, Jasina, Użok, Daniłowo, Likicary i Średnie Wody oraz Użhorod.

Większość z obiektów zachowało swoją pierwotną, sakralną funkcję (obecnie jako świątynie prawosławne, rzymsko- lub greckokatolickie), kilka z nich funkcjonuje obecnie jako placówki muzealne (Radruż, Nowe Brusno, Użhorod). Dwie ze świątyń, cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu (oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie) oraz cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Użoku zostały, wraz z 14 innymi obiektami z Polski i Ukrainy, zostały objęte wspólnym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013 r.

Celem wystawy, jak i innych działań zrealizowanych w ramach projektu (wirtualne wycieczki po cerkwiach, filmy promocyjne, wirtualna mapa dziedzictwa kulturowego powiatu lubaczowskiego, seminaria poświęcone architekturze sakralnej) była promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego oraz wykorzystanie do tego celu ogromnego potencjału drewnianej architektury sakralnej.

Wernisaż wystawy odbył się w niedzielne popołudnie, 14 marca 2021 r., w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wydarzenie, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, miało formułę hybrydową. Wystawę można było oglądać do 18 czerwca 2021 r. Ekspozycja miała również swoją ukraińską odsłonę – prezentowana była w Użhorodzie w lutym i marcu 2021 r.

Nazwa wystawy
  • Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 14 marca – 18 czerwca 2021 r.

Opieka kuratorska
  • Janusz Mazur, Piotr Zubowski

Zaproszenie na wystawę Podkarpacki Informator Kulturalny>>>

Zaproszenie na wystawę (Piotr Zubowski) >>>

Wernisaż wystawy – film>>>

Relacja z wystawy Podkarpacki Informator Kulturalny>>>

Relacja z wystawy Katolickie Radio Zamość >>>

Relacja z wystawy TVP Rzeszów >>>

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content