kw. 29 2022 - kw. 29 2022

Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie

Wystawa stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi z Nowego Sioła k. Cieszanowa. Józef Lewkowicz (ur. 1959r.) to samorodny, utalentowany artysta rzeźbiarz i społecznik, popularyzator sztuki ludowej na ziemi lubaczowskiej, jeden z najaktywniejszych członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. W ramach ministerialnego stypendium twórca podjął się próby reaktywowania ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej w zakresie drzeworytu płazowskiego i kamieniarstwa bruśnieńskiego.

W budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu prezentowane zostały trzy jednostronne i jeden dwustronny klocek drzeworytniczy wraz z odbitkami (wśród nich m.in. wizerunek św. Antoniego Padewskiego, św. Kazimierza, św. Mikołaja oraz Chrzest Chrystusa), a także cztery rzeźby, powstałe m. in. na wzór rzeźb z cmentarza w Nowym Siole, przedstawiające anioły i Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Ekspozycję uzupełnią nowodruki drzeworytów płazowskich z klocków przechowywanych w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit” z Horyńca-Zdroju, a jej partnerami: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz Nadleśnictwo Lubaczów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów.

Nazwa wystawy
  • Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 20 września – 30 listopada 2020 r.

Opieka kuratorska
  • Anna Serkis-Wojtowicz

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Relacja z otwarcia wystawy Ziemialubaczowska >>>

Relacja z otwarcia wystawy TVP Rzeszów >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content