kw. 28 2022 - kw. 28 2022

W sowieckim ”raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939 – 1941)

W wyniku przegranej kampanii wrześniowej i ustaleń pomiędzy ZSRR a Niemcami w 1939 r., doszło do podziału ziem II Rzeczpospolitej między agresorów. Konsekwencje tych wydarzeń odcisnęły swe piętno na losie ówczesnego powiatu lubaczowskiego, który, podobnie jak całe państwo polskie, został przedzielony linią demarkacyjną. Jego południowo-wschodnia część, wraz z Lubaczowem i Oleszycami, znalazła się pod okupacją sowiecką. Dla mieszkańców tych terenów oznaczało to całkowitą zmianę dotychczasowego trybu życia.

Ekspozycja ta ma na celu zapoznać odbiorców z najważniejszymi aspektami wydarzeń, które były wynikiem przejęcia kontroli nad częścią terytorium powiatu przez ZSRR i Armię Czerwoną. Zaprezentowane zostały główne wątki, związane z życiem pod okupacją sowiecką w latach 1939 – 1941 w Lubaczowie i okolicznych miejscowościach. Przybliżono m.in. tematykę przesiedleń i deportacji, wyborów i zmian administracyjnych, paszportyzacji, inwigilacji społeczeństwa, konspiracji, oświaty, czy też budowy Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego (tzw. Linii Mołotowa), którego bunkry można jeszcze dzisiaj zobaczyć w różnych miejscach powiatu.

Wystawa została przygotowana ze zbiorów: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu  oraz jego oddziału Muzeum Broni i Fortyfikacji Arsenał w Zamościu, Parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach, Przemyskiego Stowarzyszenia Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813”, Izby Pamięci Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”, a także z kolekcji prywatnych: Heleny Jabłońskiej, Józefa Brozia, Sylwii Lei, Lidii Argasińskiej, Teresy Mielnik, Janiny Rutkowskiej,  rodziny Hadlów, rodziny Rogów.

Nazwa wystawy
  • W sowieckim ”raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939 – 1941)

Miejsce prezentowania
  • Siedziba główna Muzeum Kresów w Lubaczowie

Czas trwania
  • 23 lutego – 13 kwietnia 2020 r.

Opieka kuratorska
  • Dariusz Sałek

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Relacja z wystawy Polskie Radio Rzeszów >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój