Kropidło

Kropidło złożone z kuli osadzonej na prostym trzonie z pogrubioną rękojeścią.

Kula w formie połączonych na gwincie dwóch analogicznych półkul. Płaszcz górnej półkuli pokryty na osi poprzecznej trzema rzędami małych, kolistych otworów; na osi podłużnej niewielka gałka.

Trzon o przekroju kolistym. Na 1/3 długości trzonu, na dolnym końcu osadzona stożkowata rękojeść z pogrubioną nasadą. U podstawy rękojeści, na osi podłużnej, uchwyt do zawieszania w formie pierścienia.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Kropidło

Twórca

Nieznany

Datowanie

XIX/XX w. (?)

Materiał

Metal

Technika

Odlew

Wymiary

Długość: 33,5 cm; średnica: 6,4 cm (maksymalna), 3,5 cm (chwytu)

Pochodzenie

Kropidło zostało przekazane do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiło z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/A/2809

Autor notki

Paulina Korneluk

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój