Pocztówka „Jamna. Dolina Prutu od strony Jamny”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta leżącego z wąską białą obwódką różnej szerokości; wzdłuż dolnej krawędzi, w lewym narożu, napis w języku polskim: „Jamna. Dolina Prutu od strony Jamny”. Fotografia przedstawia widok przełomu rzeki płynącej kamienistym korytem, po bokach skały (strona prawa) i stromo opadające stoki wzgórza (strona lewa). W tle widok fragmentu poprzecznie biegnącego nad rzeką wiaduktu kolejowego z charakterystycznymi łukami. W głębi zalesione wzgórza.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części – mniejszą na korespondencję (strona lewa) i większą na adres (strona prawa). Na osi pionowej pomiędzy polami napis w j. polskim: „Przedruk wzbroniony”, poniżej logo wydawcy (ukośnie ustawiona wpisana w okrąg litera “K”, na jej osi litera “M”). Na stronie adresowej liniatura złożona z czterech poziomych, kropkowanych pasów (dwie dolne i dwie górne odsunięte od siebie, górne dłuższe).

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Nazwa

Pocztówka „Jamna. Dolina Prutu od strony Jamny”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 20.–30. XX w.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk monochromatyczny, rotograwiura w sepii

Wymiary

8 x 14 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/2813

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content