Pocztówka „Piękna Hucułka”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta stojącego. Fotograficzny portret młodej kobiety w pozycji siedzącej, w tle widoczne ukośnie biegnące poziome belki ścian budynku. Osoba ukazana w półpostaci (do podstawy piersi), na wprost, z nieznacznym skosem, z widoczną prawą stroną. Twarz skierowana ku widzowi, uśmiechnięta. Postać ubrana w huculski strój ludowy: obszerną chustę zawiązaną w tyle głowy, z guzami przy skroniach, frędzlami opadającymi na ramiona; lnianą koszulę z widocznym haftem w górnej części wierzchu rękawa; kożuszek (keptar) zdobiony szlakami aplikacji w formie trójkątnych zębów i wyszyciami z włóczki; pod szyją dziesięć sznurów różnej wielkości korali (w pięciu dolnych rzędach korale większe), w kolorach białym i ciemnym.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie równe połowy – na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). W górnej części pola na korespondencję nadruk w dwóch linijkach, w języku polskim i ukraińskim: „Piękna Hucułka./Krasunja z hir.”. Pośrodku, na osi pionowej napis w j. polskim: „Wyd. Art. Fot. M. Seńkowski, Kosów 1928/Naśladownictwo zastrzeżone”, poniżej liczba: „N. 22”. Na stronie adresowej cztery poziome, kropkowane pasy. W prawym górnym rogu słabo czytelny odcisk okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „POL. TOW. KSIĘG. KOL. S.A. „RUCH”, w centrum liczba „12” (ostania liczba poprawiona wtórnie ołówkiem na „0”).

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Pocztówka „Piękna Hucułka”

Twórca

Nieznany

Datowanie

1928 r.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk monochromatyczny, rotograwiura w sepii

Wymiary

Wysokość: 8,7 cm; szerokość: 13,7 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/2798

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content