Pocztówka „Żółkiew. Kolegiata pw. św. Wawrzyńca. Ołtarz boczny”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta stojącego z wąską białą obwódką o zróżnicowanej szerokości. W centrum fotografia czarno-biała przedstawiająca widok na jeden z czterech ołtarzy pomocniczych  znajdujących się w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi, najpewniej ołtarz z obrazem św. Wojciecha. W tle widoczny fragment obrazu “Bitwa pod Parkanami” (1683 r.) autorstwa Martina Altomontego (1657–1745). Po prawej stronie ołtarza u góry widoczny kryształowy żyrandol, w tle fragment obrazu “Bitwa pod Chocimiem” (1673 r.) autorstwa Andreasa Stecha (1635–1697) i Ferdinanda van Kessela (1648–1696), poniżej widoczny fragment stalli oraz cześć nagrobka hetmana wielkiego koronnego, kanclerza wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i jego syna Jana. Poniżej obrazu krucyfiks oraz cztery pojedyncze świeczniki stojące na białym obrusie ołtarzowym.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). W części adresowej słabo widoczne 4 linie kropkowane.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Nazwa

Pocztówka „Żółkiew. Kolegiata pw. św. Wawrzyńca. Ołtarz boczny”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 20.–30. XX w.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk

Wymiary

Wysokość: 13,9 cm; szerokość: 8,9 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/H/2015

Autor notki

Dariusz Sałek

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content