Pocztówka „Żółkiew. Kolegiata pw. św. Wawrzyńca. Portal i drzwi do zakrystii”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta stojącego z wąską białą obwódką o zróżnicowanej szerokości. W centrum fotografia czarno-biała z widokiem portalu prowadzącego do zakrystii w kolegiacie pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi. Po prawej stronie portalu widoczny dzwonek umieszczony na ścianie. W części dolnej posadzka z czarnych i białych płyt ułożonych ukośnie.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części – na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). W części adresowej słabo widoczne linie kropkowane.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Pocztówka przedstawia portal prowadzący do zakrystii kolegiaty pw. św. Wawrzynca w Żółkwi, powstałej na początku XVII w. jako mauzoleum rodzinne fundatora, hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, oraz panteon sławy rycerskiej – wotum dziękczynne za zwycięstwa odniesione przez wojska polskie, walczące pod dowództwem hetmana. Kolegiata jest jedną z najcenniejszych zabytkowych rzymskokatolickich świątyń na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

Widoczny na reprodukowanej na pocztówce fotografii późnorenesansowy kamienny portal jest jednym z dwóch identycznych, jakie znajdują się w kolegiacie. Jeden prowadził do skarbca kolegiaty, a drugi, przedstawiony na pocztówce, do zakrystii. Oba portale pochodzą z czasów budowy świątyni.

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa. Ks. Kłos był dotychczasowym proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a wcześniej, w latach 1925–1927, pełnił posługę w żółkiewskiej kolegiacie jako wikariusz. Od 1 września 1946 r. objął parafię cieszanowską.

 

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Pocztówka „Żółkiew. Kolegiata pw. św. Wawrzyńca. Portal i drzwi do zakrystii”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 20.–30. XX w.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk

Wymiary

Wysokość: 14 cm; szerokość: 8,9 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/H/2019

Autor notki

Dariusz Sałek

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content