Trybularz

Trybularz odlany ze stopu metalu, pierwotnie srebrzony, złożony z czary osadzonej na szerokiej stopie, pokrywy zwieńczonej krzyżem oraz luźnej płytki z uchwytem. Poszczególne elementy połączone czterema łańcuchami, na środkowym kolisty uchwyt do podnoszenia pokrywy. Pokrywa z drobną dekoracją ażurową, o motywach geometrycznych.

Stopa okrągła, w dolnej części szeroka, w górnej silnie przewężona z nodusem w formie płaskiego talerza u podstawy czary.

Czara kolista, brzusiec pękaty, w górnej części przewężony z wydatnym wylewem; płaszcz gładki. Poniżej wylewu osadzone trzy plakiety z główkami puttów z pionowymi kółkami na zamocowanie łańcuchów.

Pokrywa spiętrzona uskokowo, w formie odwróconego lejka, w dolnej części szeroka, w połowie wysokości silnie przewężona, zwieńczona szerszą, profilowaną kopułką z ozdobnym krzyżem na zwieńczeniu. Ramiona krzyżyka w formie trójliści. Płaszcz zdobiony ażurową dekoracją złożoną z niewielkich otworów o formach kolistych i romboidalnych; w górnej części niewielkie otwory koliste w kształcie dwóch pionowych listków połączonych linią poziomą. Na dolnej krawędzi osadzone poziomo trzy kółka, w nich luźno przeciągnięte łańcuchy. Górne ramię krzyża zwieńczone niewielkim kolistym uchwytem na zamocowanie czwartego łańcucha.

Płytka w formie odwróconej, profilowanej czarki. W otworach na krawędziach zamocowane górne końce trzech łańcuchów. Na środku osadzony owalny uchwyt do podtrzymywania całego naczynia. Poniżej kolisty otwór z przepuszczonym czwartym łańcuchem, zakończonym niewielkim, kolistym uchwytem do podnoszenia pokrywy.

Łańcuch ze spłaszczonych, podłużnych ogniw w formie lancetowatych oczek.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Trybularz

Twórca

Nieznany

Datowanie

Pocz. XIX w.

Materiał

Stop metali

Technika

Repusowanie, odlew, blacha prasowana

Wymiary

Średnica: 9,5 cm (podstawa), 14 cm (maksymalna); wysokość: 29,5 cm, 80 cm (z łańcuchem)

Pochodzenie

Trybularz został przekazany do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafił z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/A/2797

Autorka notki

Paulina Korneluk

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content