Sklep

Art Archives. Sztuka i Archiwum

Louisa Karapidaki

10,00 zł

Katalog wydany w związku wystawą pt. „Art Archives. Sztuka i Archiwum”, zorganizowaną przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2016 r., przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach oraz władz miasta Eleusis w Grecji. Kuratorem wystawy była Louisa Karapidakis. Tekst opracowano w języku polskim i angielskim.

Opis

Wystawa pt. „Art Archives. Sztuka i Archiwum”, przygotowana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2016 r., była prezentacją zbioru ponad dwudziestu prac współczesnych artystów greckich, którzy, zainspirowani archiwaliami oraz ideą przechowywania wspomnień i utrwalania pamięci, tworzyli swoje dzieła. Temat ten jest również bardzo ważny dla muzealników, którzy w swojej działalności łączą pamięć zachowaną w wielu artefaktach przeszłości ze współczesnym obrazem społeczeństwa. Te zagadnienia – nośniki wiedzy historycznej, pamięci oraz współczesnej sztuki – stały się bazą ekspozycji. Na wystawie zaprezentowano archiwalia, zarówno publiczne jak i prywatne, współczesne i historyczne w celu zilustrowania ich bezcennego wkładu w upowszechnienie wiedzy. Prace artystów ukazały nie tylko cały proces rejestrowania, dokumentowania i przechowywania informacji, ale też pokazały przedmioty wartościowe, chronione w zbiorach.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Louisa Karapidaki

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara

Kurator wystawy:

Louisa Karapidaki

Koordynator projektu:

Barbara Woch

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara

Tłumaczenie:

Patrycja Kuźmiuk, Kleopatra Fatourou

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2016

Ilość stron:

52

ISBN:

978-83-938910-9-2

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój