Sklep

Po drugiej stronie lustra. Jerzy Plucha

Nakład Wyczerpany

Katalog wystawy prac lubaczowskiego malarza związanego z Muzeum Kresów w Lubaczowie Jerzego Pluchy, na której zaprezentowano prace artysty z lat 2012–2014 z cyklu „Życie – po drugiej stronie lustra”.

Opis

Jerzy Plucha urodził się w Lubaczowie w 1951 r. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Obok pracy konserwatorskiej zajmuje się twórczością artystyczną. Uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe oraz pastel. Bezpośrednio po studiach wykonywał głównie kopie dzieł dawnych mistrzów. Na przełomie lat 80. i 90. zajmował się własną twórczością artystyczną. Malował obrazy w konwencji realistycznej oraz abstrakcje. W latach 90. zarzucił całkowicie sztukę nieprzedstawiającą, by poświęcić się malarstwu realistycznemu. Malował martwe natury, pejzaże, sceny mitologiczne i alegorie. Z końcem lat 90. pojawił się w jego twórczości nowy temat – anioły. Cykl ten artysta kontynuuje do dziś. W swoim dorobku ma szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i poza granicami, między innymi w Warszawie, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim, Tostedt (Niemcy) czy Erd (Węgry).

Jerzy Plucha wielokrotnie wystawiał swoje prace w Lubaczowie. Wiele jego dzieł znajduje się w kolekcjach państwowych, kościołach oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Publikacja zawiera „credo” artysty, notę biograficzną oraz fotografie większości prac z przygotowanej wystawy.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Stanisław Piotr Makara

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara

Fotografie:

Andrzej Rychlewski

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2014

Ilość stron:

28

ISBN:

978-83-938910-4-7

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój