Sklep

Drzeworyt – Zespół Cerkiewny w Radrużu

Jerzy Plucha

Drzeworyt czarno-biały

80,00 zł

Odbitka drzeworytnicza, czarno-biała, autorstwa znanego lubaczowskiego artysty, a także konserwatora dzieł sztuki w Muzeum Kresów w Lubaczowie, Jerzego Pluchy, o wymiarach 29 x 21 cm. Za dodatkową opłatą istnieje także możliwość oprawienia drzeworytu w drewnianą ramkę z wyklejką.

Kategoria:

Opis

Drzeworyt był dawniej jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik graficznych. Nazwą tą określa się również odbitki uzyskane dzięki tej technice. Do ich wykonywania używano drewnianych matryc – klocków, w których techniką snycerską żłobiono wybrany wzór. Na pokryty farbą klocek kładziono papier, co pozwalało wielokrotnie kopiować rysunek. Jednymi z najbardziej znanych drzeworytów są te pochodzące z Płazowa na ziemi lubaczowskiej, które były odbijane co najmniej od lat 30. XIX w. przez mieszkającego w tej wsi Macieja Kostryckiego, a następnie jego syna Macieja. O wyjątkowej wartości tej kolekcji, złożonej z dziewięciu desek dwustronnych i czterech jednostronnych, przechowywanej w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, stanowią zarówno ich walory artystyczne, jak i historyczne. Jest to pierwsza tak duża grupa klocków drzeworytniczych, pochodzących z jednego warsztatu, o ustalonej proweniencji, która została dostrzeżona i doceniona poza środowiskiem chłopskim, a dziś stanowi jedne z najcenniejszych zbiorów krakowskiego muzeum.

W nawiązaniu do lokalnych tradycji w Muzeum Kresów w Lubaczowie powstają kolejne drzeworyty ważnych w regionie obiektów, postaci i wydarzeń. Każda z odbitek drzeworytniczych jest niepowtarzalna (za każdym razem odbijana z klocka farba pozostawia inny ślad).

Jerzy Plucha, autor drzeworytów, urodził się w Lubaczowie w 1951 r. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Obok pracy konserwatorskiej zajmuje się twórczością artystyczną. Uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe oraz pastel. Bezpośrednio po studiach wykonywał głównie kopie dzieł dawnych mistrzów. Na przełomie lat 80. i 90. zajmował się własną twórczością artystyczną. Malował obrazy w konwencji realistycznej oraz abstrakcje. W latach 90. zarzucił całkowicie sztukę nieprzedstawiającą, by poświęcić się malarstwu realistycznemu. Malował martwe natury, pejzaże, sceny mitologiczne i alegorie. Z końcem lat 90. pojawił się w jego twórczości nowy temat – anioły. Cykl ten artysta kontynuuje do dziś. W swoim dorobku ma szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i poza granicami, między innymi w Warszawie, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim, Tostedt (Niemcy) czy Erd (Węgry).

Informacje dodatkowe

Autor

Jerzy Plucha

Data powstania odbitki

2022 r.

Wymiary odbitki

29 x 21 cm

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój