Sklep

Powstanie styczniowe. Pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie

Zygmunt Kubrak

8,00 zł

Bogato ilustrowana publikacja przygotowana w 140. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 r. Opisuje przebieg walk w czasie powstania styczniowego na pograniczu ówczesnego zaboru austriackiego i rosyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zwycięstwa Polaków w bitwach pod Kobylanką, w czasie których dowodził gen. Antoni Jeziorański. Oprócz opisu starć zbrojnych czytelnik odnajdzie tutaj wiele informacji na temat zaplecza powstańczego (szpitale, aprowizacja), które funkcjonowało na terenie ziem dzisiejszego powiatu lubaczowskiego.

Opis

Wydawnictwo przygotowano z myślą o upamiętnieniu powstania styczniowego w jego 140. rocznicę. Opracowanie otwierają słowa pieśni Wincentego Pola „Sygnał”, którą śpiewano w obozie gen. Antoniego Jeziorańskiego. W tekście podkreślono wyraźnie niezwykłą rolę, jaką pełniły służby pogranicza oraz opisano położenie militarne powstańców – ich uzbrojenie i zaopatrzenie, liczebność i powstańczą opiekę lekarską, wymieniając między innymi miejsca powstańczych szpitali. Głównym jednak wątkiem książki są przyczyny wybuchu powstania, sytuacja w Galicji oraz same działania zbrojne. Wiele miejsca poświęcono bitwom pod Kobylanką, dowodzonym przez gen. Jeziorańskiego.
Opatrzona wieloma cennymi, archiwalnymi fotografiami pozycja jest niezwykle cennym wydawnictwem edukacyjnym. Zawiera wykaz oficerów i szeregowców z oddziałów sformowanych na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim w okresie marzec–maj 1863 r., wykaz rannych w bitwie pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r., opis powstańców i działaczy organizacji narodowych.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Zygmunt Kubrak

Redakcja:

Zygmunt Kubrak, Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Zenon Swatek

Zdjęcia:

Wiesław Huk, Janusz Mazur, Zenon Swatek

Projekt okładki:

Barbara Kubrak

Skład:

Artur Świerk, Janusz Mazur

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2003

Ilość stron:

100

ISBN:

83-911814-5-6

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content