Sklep

Przewodnik. Muzeum w Lubaczowie

5,00 zł

Pierwszy przewodnik po zbiorach Muzeum w Lubaczowie, opisujący idee stojące u progu powstania placówki, jego twórców, historię oraz wystawy stałe. Części opisowej towarzyszą czarno-białe fotografie wybranych eksponatów.

Opis

Pierwszy przewodnik po zbiorach Muzeum w Lubaczowie przygotowany przez dyrektora placówki Zygmunta Kubraka oraz Mariusza i Urszulę Olbromskich. Na kartach publikacji czytelnik ma możliwość zapoznania się z historią Muzeum, począwszy od lat 50. po lata 90. XX w., w tym m.in. z inicjatorami jego powstania, sposobami pozyskiwania muzealiów, a także przenosinami do obecnej siedziby, czyli dawnego spichlerza dworskiego. Szczegółowo opisano wystawy oraz kolekcje: „Dzieje miasta i regionu”, „Kulturę materialną wsi lubaczowskiej”, „Ikony w zbiorach Muzeum w Lubaczowie” (tu warto zwrócić uwagę na szczegółowy opis ikonostasu z cerkwi pw. św. Mikołaja w Lubaczowie, powstałego pod koniec XVII w., a przekazanego do Muzeum w 1979 r.), „Sztuka artystów lubaczowskich”, „Współczesny rysunek artystyczny”.

Do publikacji dołączono wkładkę z czarno-białymi fotografiami wybranych eksponatów. Każda z części publikacji posiada również streszczenie w języku rosyjskim i niemieckim.

Informacje dodatkowe

Opracowanie komentarzy:

Zygmunt Kubrak, Mariusz Olbromski, Urszula Olbromska

Wstęp i redakcja:

Zygmunt Kubrak

Redakcja techniczna:

Mieczysław Pietrzak

Zdjęcia:

Wacław Tomasik

Tłumaczenia:

Polska Agencja „Interpress”, Naczelna Redakcja Tłumaczeń

Wydawca:

Muzeum w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1990

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content