Sklep

Zabytkowa Architektura Dworsko-Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej

Janusz Mazur

Nakład wyczerpany

Bogato ilustrowana, 160-stronicowa publikacja, przedstawia dzieje i architekturę pałaców, dworów, rządcówek oraz folwarków w prawie czterdziestu miejscowościach powiatu lubaczowskiego. Znajdziemy w niej opisy zabytków architektury dworsko-pałacowej z miejscowości i wsi takich jak np. Lubaczów, Narol, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Ruda Różaniecka, ale i Budomierz, Doliny, Krowica Sama, Łówcza, Miłków, Nowe Brusno, Opaka, Radruż, Smolin czy Wielkie Oczy.

Opis

Zabytki ziemi lubaczowskiej posiadają wiele wymiarów. Są przebogatą skarbnicą, z której można w sposób nie ograniczony czerpać, mając pewność, że nigdy się nie zdoła wszystkich opisać, ukazać ich piękna i oryginalności.

Na ogół, gdy pada pytanie o zabytki architektury dworsko-pałacowej w okolicach Lubaczowa, przychodzą nam na myśl trzy, najwyżej cztery najbardziej znane budowle, takie jak pałace w Narolu, Horyńcu-Zdroju, Rudzie Różanieckiej, czy w Wielkich Oczach. A w rzeczywistości mniejsze dworki pełniące role folwarcznych rządcówek tworzyły w okolicach Lubaczowa bardzo liczną grupę. Niemal nie było miejscowości, w której nie istniałaby większa lub mniejsza siedziba ziemiańska.

Ze względu na rozmiary publikacji i jej popularnonaukowy charakter w albumie ograniczono się do przedstawienia dziejów i architektury pałaców, dworów, rządcówek oraz folwarków w prawie czterdziestu miejscowościach. Można stwierdzić, że jest to jak do tej pory najobszerniejszy katalog zabytków architektury dworsko-pałacowej w powiecie lubaczowskim.

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Krzysztof Stępień, Mariusz Frant, Marek Małecki

Fotografie współczesne:

Krzysztof Stępień, Janusz Mazur, Wiesław Huk, Janusz Burek

Fotografie archiwalne:

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zbiory Fundacji Pro Academia Narolense, zbiory Izby Pamiątek w Lipsku, zbiory Fundacji im. Zygmunta i Jana Karłowskich, zbiory Tomasza, Wojciecha i Sławomira Rogów, zbiory Jerzego Tabaczki, zbiory Archiwum Andruszewskich, zbiory rodziny Siryków, zbiory rodziny Avenariusó, , zbiory rodziny Schmidtów, zbiory rodziny Eminowiczów, zbiory Mariana Romana, zbiory Stanisława Barana, zbiory rodziny Przybylskich, zbiory Barbary Sterzinger-Balko, zbiory Bolesława Szychtera.

Wydawca:

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2013

Druk:

IDG

ISBN:

978-83-63036-32-4

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content