Sklep

Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przewodnik

Seria: Biblioteka Muzeum Kresów

35,00 zł

Przewodnik po Muzeum Kresów w Lubaczowie obejmujący historię placówki na tle dziejów ziemi lubaczowskiej, najważniejsze kolekcje muzealne oraz opis wystaw stałych: „Dzieje ziemi lubaczowskiej”, „Dziedzictwo Kresów”, „Kultura wsi lubaczowskiej” oraz „Portret reprezentacyjny i epitafijny”.

Opis

Publikacja została wydana w chwili wkroczenia Muzeum w nowy rozdział historii. Po wielu latach starań placówka otrzymała nazwę Muzeum Kresów w Lubaczowie. Głównym celem przewodnika jest ukazanie bogactwa i różnorodności muzealnych zbiorów. Są one skarbnicą dziejów kultury ziemi lubaczowskiej. W przewodniku sięgniemy do historii powstania lubaczowskiego Muzeum. Ukazano w nim postacie, które przyczyniły się do rozwoju placówki – najważniejszej instytucji kultury na całej ziemi lubaczowskiej. Powstanie Muzeum w latach 60. XX w. dało możliwość ocalenia dla przyszłych pokoleń materialnych i niematerialnych śladów przeszłości Lubaczowa i związanych z nim miejscowości. Dzięki muzealnym zbiorom, licznym dokumentom archiwalnym i fotograficznym, można prześledzić losy poszczególnych osób i całej społeczności. W zbiorach ważne miejsce zajmują także zabytki związane z kulturą wsi lubaczowskiej. Mówią nam o strojach, narzędziach pracy, uprawach, obrzędowości i barwnym krajobrazie regionu. Lubaczowskie Muzeum posiada także bogatą kolekcję sztuki Kresów dawnej Rzeczypospolitej, na którą składają się obiekty pochodzące z wyposażenia kresowych dworów, pałaców i przede wszystkim świątyń. Ważne miejsce w muzealnej kolekcji zajmuje także kolekcja rysunku współczesnego, która jest sukcesywnie rozszerzana, dzięki organizowanemu od 1993 r. Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.

Informacje dodatkowe

Teksty:

Zygmunt Kubrak, Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Grzegorz Dąbrowski

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Fotografie:

Janusz Mazur, Stanisław Piotr Makara, Janusz Burek, Grzegorz Dąbrowski, Andrzej Rychlewski

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara

Skład komputerowy:

Robert Załuski

Korekta:

Barbara Łuczkowska

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Data i miejsce wydania:

Lubaczów 2005

ISBN:

83-92-2816-5-9

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój