Sklep

Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej

45,00 zł

Publikacja, wydana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą “Polonika”, nawiązuje do wystawy, przygotowanej w 2022 r. przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, poświęconej jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich i jej dziedzictwu – kościołowi pw. św. Marii Magdaleny.

Opis

Bogato ilustrowana publikacja prezentuje ocalono na terenie ziemi lubaczowskiej dziedzictwo sztuki i kultury jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich – kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Zabytki te trafiły na tereny dzisiejszej Polski w wyniku powojennych zmian granic państwowych i ekspatriacji ludności polskiej z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, w tym też ze Lwowa. Wśród nich znalazły się przykłady malarstwa, bogaty zbiór tkanin i haftów liturgicznych, złotnictwo i naczynia liturgiczne, archiwalia, fotografie i przedmioty różne, a także elementy sztandarów i skrzynie ewakuacyjne, którymi transportowane było „ocalone dziedzictwo”.

Obecnie zabytki z kościoła pw. św. Marii Magdaleny przechowywane są przede wszystkim w zbiorach cieszanowskiej parafii, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w zbiorach prywatnych. Na tereny dzisiejszej Polski trafiły dzięki wysiłkowi ks. Józefa Kłosa, proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny, który przetransportował je do Cieszanowa we wrześniu 1946 r., w którym podjął posługę duszpasterską. Postawa i gorliwość kapłana sprawiły, że była to jedna z najbardziej prężnych parafii na terenie powojennej archidiecezji lwowskiej, której siedziba, po przymusowym opuszczeniu Lwowa przez abpa Eugeniusza Baziaka, przez blisko pół wieku znajdowała się w Lubaczowie. Współcześnie kościół pw. św. Marii Magdaleny odzyskał częściowo funkcje liturgiczne. Równocześnie pełni rolę instytucji kultury miasta Lwowa, jako Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Od przeszło 30 lat trwają starania, aby przywrócić świątyni w pełni jej pierwotną funkcję.

Zachowane na ziemi lubaczowskiej przedmioty są nadal elementem spuścizny kulturowej kościoła pw. św. Marii Magdaleny, ale, dzięki nowej lokalizacji, stały się też częścią kresowego dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej. Sam kościół i jego historia są też symbolem wojennych i powojennych losów całej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego: jej duszpasterzy, wiernych, świątyń oraz ich wyposażenia.

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Janusz Mazur, Piotr Zubowski

Korekta:

Barbara Łuczkowska, Zofia Smyk

Projekt graficzny:

Studio Widok

Oprawa graficzna:

Zuzanna Bek, MANOLKA Aleksandra Kociuba, Andrzej Rychlewski

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Tłumaczenia:

Iryna Gawrylenko Biuro Tłumaczeń Lory Line

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”

Data i miejsce wydania:

Lubaczów–Warszawa 2022

ISBN:

978-83-948958-8-4

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content