Sklep

W drodze na Kresy. 20. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie

35,00 zł

Bogato ilustrowana publikacja przygotowana z okazji 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie. Poza zdjęciami tak znamienitych fotografów jak m.in. Tadeusz Budziński i Arturo Mari, na kartach publikacji można zapoznać się ze wspomnieniami przedstawicieli duchowieństwa i władz, odpowiedzialnych za przygotowanie wizyty papieża w siedzibie rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej.

Opis

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniach 2 i 3 czerwca 1991 r., jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii ziemi lubaczowskiej. Celem papieża były odwiedziny miasta, które po utracie Kresów Wschodnich przez Polskę, stało się siedzibą rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej, kontynuując jej misję.

Na kartach publikacji, powstałej dla uczczenia 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II, znalazły się zdjęcia fotografów, którzy dokumentowali pamiętne, czerwcowe dni, m.in. Tadeusza Budzińskiego, Franciszka Hadla, Arturo Mariego czy Stanisława Przybylskiego. Nie zabrakło wspomnień oraz artykułów na temat wizyty papieża: kard. Mariana Jaworskiego arcybiskupa seniora lwowskiego, bpa Mariusza Leszczyńskiego oraz obszernego opracowania Janusza Burka i Janusza Mazura.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Burek, kard. Marian Jaworski, bp Mariusz Leszczyński, Janusz Mazur, ks. Andrzej Stopyra

Zespół redakcyjny:

Stanisław Piotr Makara, Janusz Mazur, Barbara Woch, ks. Andrzej Stopyra

Fotografie:

Tadeusz Budziński, Franciszka Hadel, Witold Kopa, Stanisław Piotr Makara, Arturo Mari, Stanisław Przybylski, Lucyna Wojdyła, Janusz Mazur

Tłumaczenie:

Agata Matuga

Skład i łamanie:

Robert Załuski

Fotoedycja:

Studio Kolor, Robert Załuski, Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2011

Ilość stron:

152

ISBN:

978-83-929590-5-2

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content