Sklep

W zgodzie z naturą. Życie pasterskie w Europie. In harmony with nature. Pastoral life in Europe

Janusz Mazur

 

Publikacja jest katalogiem wystawy pod tym samym tytułem przygotowanej przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2013 r. w ramach projektu międzynarodowego pn. „CANEPAL Kultura i Natura. Europejskie dziedzictwo hodowli owiec i życia pasterskiego”. Tekst opracowano w języku polskim i angielskim.

Opis

Celem projektu, w ramach którego została przygotowana wystawa oraz niniejszy katalog, było zaprezentowanie bogatych tradycji pasterskich, silnie zakorzenionych w kulturze europejskiej takich krajów jak Bułgaria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Węgry oraz Wielka Brytania. Obyczaje związane z życiem pasterskim, produkty uzyskane z hodowli owiec czy obecność życia pasterskiego w sztuce i krajobrazie kulturowym w Europie to główne wątki zawarte w katalogu. Janusz Mazur przybliża także okres świetności kultury pasterskiej (XIX/XX w.) oraz ukazuje jej współczesną kondycję pasterstwa w perspektywie sytuacji ekonomicznej i kulturowej. Publikacja zwraca także uwagę na znaczenie dorobku pasterstwa i hodowli owiec w wybranych ośmiu krajach europejskich, a w konsekwencji w całej kulturze starego kontynentu.

Wystawę, której towarzyszy katalog, przygotowano ze zbiorów takich placówek jak: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Kuratorzy wystawy:

Barbara Woch, Janusz Mazur

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara

Tłumaczenie:

Patrycja Makara

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2013

Ilość stron:

144

ISBN:

978-83-929590-8-3

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój