Sklep

Ślady Świętego. Związki św. Brata Alberta z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu

Janusz Mazur

Nakład wyczerpany

W grudniu 2016 roku minęła 100. rocznica śmierci św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego), powstańca styczniowego, wybitnego malarza, założyciela zgromadzenia Albertynów, który poświęcił swoje życie służbie najuboższym. Jubileusz ten stał się doskonałą okazją, by osobę św. Brata Alberta przedstawić bliżej w niniejszym folderze.

Opis

Wydanie przez nas folderu “Ślady Świętego. Związki św. Brata Alberta z Ziemią Lubaczowską na Podkarpaciu” to doskonała okazja, aby szerzej spopularyzować osobę i dokonania świętego. Znajdziecie w nim Państwo wiele wątków łączących go z Kresami, zarówno tymi dalszymi, jak i tymi bliższymi. Ślady obecności św. Brata Alberta są do chwili obecnej bardzo widoczne w kilkunastu miejscowościach na Podkarpaciu. Wśród nich występują większe miasta: Przemyśl, Jarosław i Lubaczów, ale też wiele mniejszych wsi i osad, w szczególności położonych na ziemi lubaczowskiej. Należą do nich: Brusno Stare, Horyniec-Zdrój, Pizuny, Prusie i Werchrata. Tradycje albertyńskie w okolicach Lubaczowa zapoczątkowane już prawie 126 lat temu, pozostają do chwili obecnej i są bardzo żywe. Są też na tym terenie stale podtrzymywane i rozwijane.

Tekstom towarzyszą fotografie z archiwum Sióstr Albertynek w Krakowie, zbiorów Jerzego Komorowskiego, archiwum Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

W publikacji znajdziemy informacje m.in. o kresowych korzeniach św. Brata Alberta, jego powstańczej historii, zainteresowaniu malarstwem i sztuką, wewnętrznej przemianie i wreszcie oddaniu się służbie ubogim i potrzebującym. Nie zabrakło również wspomnienia o następczyni św. Alberta – bł. Siostrze Marii Bernardynie Jabłońskiej, urodzonej w Pizunach koło Lipska, w gminie Narol.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja:

Ks. Andrzej Stopyra, Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Dariusz Sałek

Fotografie:

Archiwum Sióstr Albertynek w Krakowie, Zbiory Jerzego Komorowskiego, Archiwum Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara

Skład:

Andrzej Rychlewski

Współpraca:

Mariusz Frant, Krzysztof Stępień

Wydawca:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

ISBN:

978-83-944627-1-0

Druk:

IDG
ul. Radzikowskiego 100J/51
31-315 Kraków
tel./fax 12 353 01 68
e-mail: [email protected]
http://www.idgreklama.pl

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój