Sklep

Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie

Janusz Mazur

Seria: Drewniana architektura sakralna Ziemi Lubaczowskiej

 

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie jest jedną z najbardziej malowniczych cerkwi na Roztoczu, znajduje się w centrum dawnego bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego. Dawna świątynia, razem z cmentarzem przycerkiewnym, dawnym cmentarzem parafialnym z nagrobkami grecko- i rzymskokatolickimi oraz kalwińskimi, krzyżem przydrożnym, a w przyszłości także z zagrodą z Wólki Horynieckiej, tworzy większy kompleks, stanowiący oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Opis

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie jest jedną z najbardziej malowniczych cerkwi greckokatolickich w powiecie lubaczowskim, na pograniczu Polski i Ukrainy. Została wzniesiona w 1713 r., prawdopodobnie przez Stefana Sienko Siematiewskiego. W połowie XIX w. i w 1903 r. cerkiew została przebudowana. W wyniku prac remontowych przeprowadzonych w latach 2013–2018 z inicjatywy Muzeum Kresów w Lubaczowie, które utworzyło przy cerkwi swój oddział, przywrócono jej formę nadaną na początku XVIII w. Cerkiew posiada formę trójdzielnej, podłużnej, trójkopułowej świątyni, z kaplicą nad przedsionkiem. Wraz z cmentarzem i starym cmentarzem parafialnym z nagrobkami greckokatolickimi, rzymskokatolickimi i kalwińskimi (początek XIX w. – 3. ćwierć XX w.) tworzy ona Zespół Cerkiewny pw. św. Paraskewy. Zabytkowe rzeźby nagrobne, które możemy odnaleźć na cmentarzach, powstały w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie.

Folder ukazał się w ramach projektu „Nowe Brusno na nowo odkryte – prace porządkowe i zabezpieczające na cmentarzu oraz w jego otoczeniu”, dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja i korekta:

Krzysztof Stępień, Piotr Zubowski

Tłumaczenie streszczeń:

Łukasz Juszczyk, Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia s.c.

Fotografie:

Janusz Burek, Wiesław Huk, Krystian Kłysewicz, Janusz Mazur, Tomasz Michalski, Tomasz Mielnik, Krzysztof Stępień

Współpraca:

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej

Ilustracje:

Studio graficzne MANOLKA

Projekt graficzny:

Katarzyna Krzaczek

Skład:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2021

Ilość stron:

20

ISBN:

978-83-948958-7-7

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój