Sklep

Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia

Grzegorz Dąbrowski

10,00 zł

Folder wydany przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2013 r. do wystawy czasowej pt. „Życie po rewolucji. Rolnicy i pasterze młodszej epoki kamienia”. Autor zapoznaje czytelnika z pojęciem tzw. rewolucji neolitycznej – jej genezą, przebiegiem i skutkami, które wywarła niebagatelny wpływ na życie człowieka.

Opis

Celem wystawy, której towarzyszy katalog, było przybliżenie problematyki rewolucji neolitycznej, czyli przejścia społeczeństw prahistorycznych od zbieractwa i łowiectwa do uprawy roli hodowli zwierząt. Wystawa planszowa dała możliwość prześledzenia migracji pierwszych rolników z terenu żyznego półksiężyca – kolebki gospodarki wytwórczej – do południowo-wschodniej Europy i przystosowanie się do nowych warunków.

Na ekspozycji zaprezentowano liczne neolityczne naczynia gliniane, wśród których znalazły się czarki malowane w geometryczne motywy szachownicy, związane z kulturą wołyńsko-lubelską, naczynia zasobowe kultury pucharów lejkowatych oraz puchary i amfory kultury ceramiki sznurowej. Licznie reprezentowane były zabytki związane z tkactwem – ciężarki tkackie oraz przęśliki będące obciążnikami do wrzecion. Eksponowano również narzędzia codziennego użytku wykonane z krzemienia, kamienia i kości oraz miedziany naszyjnik wchodzący w skład wyposażenia pochówku kultury ceramiki sznurowej, odkryty podczas badań wykopaliskowych w Klekaczu w powiecie tomaszowskim. Ważnymi elementami ekspozycji była rekonstrukcja obozowiska neolitycznego i pochówku kultury środkowo-dnieprzańskiej odkrytego w Młodowie.

Wystawę przygotowano ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Grzegorz Dąbrowski

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara

Fotografie:

Grzegorz Dąbrowski, Andrzej Rychlewski

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara, Andrzej Rychlewski

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2013

Ilość stron:

32

ISBN:

978-83-929590-9-0

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content