Sklep

Zespół cerkiewny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu

Tomasz Róg

Seria: Drewniana architektura sakralna Ziemi Lubaczowskiej

10,00 zł

 

Folder przedstawia historię drugiej z najstarszych drewnianych świątyń w powiecie lubaczowskim, która nieprzerwanie, od końca XVI w., pełni funkcje liturgiczne, dziś jako filia parafii katolickiej św. Wojciecha w Cieszanowie. W cerkwi zachowały się unikatowe, w skali naszej części Europy, polichromie, które pierwotnie pełniły funkcję ikonostasu. Na szczególną uwagę zasługują też związki z Gorajcem króla Jana III Sobieskiego, które do dziś widoczne są w wyposażeniu świątyni.

Opis

Wzniesiona pod koniec XVI w. cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. W XIX w. obiekt był kilkukrotnie przebudowywany, jednak jego zasadnicza struktura się nie zmieniła. Podobnie jak cerkiew w Radrużu poza funkcją sakralną, spełniał również funkcję obronną, w związku z licznymi najazdami tatarskimi w XVII w. Za niezwykle cenne uznaje się zachowane w prezbiterium, a datowane na 2 ćw. XVII w., polichromie. W związku z przymusowym wysiedleniem ludności ukraińskiej w latach 1944–1947, cerkwi – jak wielu innym świątyniom greckokatolickim – groziło zniszczenie. Dzięki ks. Józefowi Kłosowi, który zaadaptował cerkiew na filię rzymskokatolickiej parafii w Cieszanowie (jest nią do dziś), mieszkańcom Gorajca, a także działaniom konserwatorskim podjętym w latach 1992–2011 obiekt zachował się jednak w bardzo dobrym stanie i jest dostępny dla zwiedzających.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Tomasz Róg

Redakcja i korekta:

Piotr Zubowski, Zofia Smyk

Tłumaczenie streszczeń:

Łukasz Juszczyk, Serhij Hladyshuk

Fotografie:

Wiesław Huk, Krystian Kłysewicz, Janusz Mazur, Aicja Mróz, Artur Piłat, Krzysztof Stępień

Współpraca:

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Stowarzyszenie Folkowisko, Chutor Gorajec

Ilustracje:

Studio graficzne MANOLKA

Projekt graficzny i skład:

Katarzyna Krzaczek

Wydawca:

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2019

Ilość stron:

12

ISBN:

978-83-944627-7-2

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój