Sklep

Zespół Cerkiewny w Radrużu – Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Janusz Mazur

15,00 zł

Folder prezentuje historię, architekturę oraz wyposażenie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii.

Opis

Wzniesiona pod koniec XVI w. cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Radrużu, tuż przy współczesnej polsko-ukraińskiej granicy, jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Jest to dzieło profesjonalnego warsztatu ciesielskiego kontynuującego tradycje budownictwa gotyckiego. Walory architektoniczne cerkwi dopełnia jej bogaty wystrój wnętrza (XVII–XIX w.). W bezpośrednim otoczeniu obiektu znajduje się m.in. drewniana dzwonnica, podobnie jak sama świątynia posiadająca wyraźne cechy budowli obronnej. Do dziś cerkiew zachowała się w niemal niezmienionym kształcie, jednak w związku z przymusowym wysiedleniem ludności ukraińskiej w latach 1944–1947, przestała pełnić funkcje liturgiczne. Od 2010 r. świątynia znajduje się pod opieką Muzeum Kresów w Lubaczowie. W 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a cztery lata później na krajową listę Pomników Historii.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Projekt graficzny:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch

Fotografie:

Janusz Mazur, Wiesław Huk, Krystia Kłysewicz, Marek Kuziemski, Alicja Mróz, Andrzej Rychlewski, Krzysztof Stępień

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2020

Liczba stron:

30

ISBN:

978-83-948958-5-3

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój