kw. 27 2022 - kw. 27 2022

Recykling kulturowy. Pogranicze

Wystawa „Recykling Kulturowy. Pogranicze”, na którą złożyło się ok. 60 prac, to prezentacja credo artystycznego Krzysztofa Brzuzana. Kolekcję tworzą rzeźby stworzone z przedmiotów, które uległy poniewierce, zostały zlekceważone i zdegradowane. Artysta dostrzega w nich piękno przemijania. Do upływu czasu nawiązują nie tylko symbole, po które Krzysztof Brzuzan sięga, ale przede wszystkim rzeźbiarska materia – drewno lub metal z „odzysku”, często wypatrzone podczas wędrówek po Roztoczu. Ekspozycji towarzyszy idea „recyklingu kulturowego – recyklingu sztuki”, pojęcia będącego autorskim narzędziem ponadczasowej kreacji twórczej Artysty.

Krzysztof Brzuzan urodził się 1956 r. w Bolesławcu. Już od najmłodszych lat przejawiał pasję do sztuki podejmując pierwsze próby twórcze. Najpierw, w szkole podstawowej, pod okiem Mieczysława Żołądzia, ucznia Antoniego Kenara, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, pod opieką Jolanty Ajlikow-Czarneckiej. Swoją pasję rozwijał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zdając egzaminy wstępne dzięki wysoko ocenionemu zestawowi prac w drewnie. Rozwój artystyczny kontynuował w akademickich pracowniach materiałowych ceramiki, drewna, brązu oraz kamienia. Wszystkie te materiały Artysta uznaje za szlachetne, często łącząc je ze sobą. Podczas studiów był dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1980 r. Po studiach zamieszkał w Rzeszowie, w którym w 1980 r. podjął pracę jako nauczyciel przedmiotów artystycznych, metaloplastyki oraz snycerki, w tamtejszym Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. W tym samym czasie wygrał także konkurs na rekonstrukcję pomnika Adama Mickiewicza w Rzeszowie. Brał czynny udział w wystawach środowiska rzeszowskiego, wielokrotnie zdobywał nagrody w lokalnym konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” oraz uczestniczył w wystawach ogólnopolskich. Jego prace znajdują się w prywatnych i muzealnych kolekcjach na całym świecie. Uprawia również rzeźbę pomnikową i sakralną, której przykłady znajdują się w przestrzeni miejskiej Rzeszowa.

Sztuka Krzysztofa Brzuzana to wartości sklasyfikowane przez kategorię przemijania. Ideałem dla Artysty jest dzieło, którego treść opowiada o przemijającym świecie. O tym, że czas można zobaczyć świadczą m.in. wykorzystana w pracach blacha pokryta rdzą z dachu cerkwi, czy zbutwiałe deski dawnej dzwonnicy. Brzuzan jest twórcą asamblażu kulturowego. Wyraża typowo nowoczesny lub nawet ponowoczesny światopogląd, wedle którego Artysta działa na wielkim „śmietniku” kultury i niejako przetwarza jego elementy. Sztuka staje się rodzajem recyklingu, odzyskiwania tego, co zostało zużyte i zapomniane. Twórca dotyka materii, nadaje jej nowy kształt i sens. Opierając się na zestawieniu ze sobą zdegradowanych przez naturę materiałów o silnej ekspresji. Są to między innymi różne gatunki drewna, które w procesie starzenia uzyskują niepowtarzalną fakturę oraz formę. Artysta bazuje w swoich pracach na odmiennych emocjach, które każdy materiał wywołuje. Inspiracją dla jego kreacji twórczej był Władysław Hasior, który w swoich dziełach stawiał na emocje i wyraz materiałów. Krzysztof Brzuzan swoją sztukę rozumie poprzez zakorzenienie w kulturze i religii, której język jest uniwersalny. Jego rzeźby są nośnikiem pamięci o przenikających się niegdyś kulturach osiadłych na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Sięgając do kultury bizantyjskiej Kościoła Wschodniego, która przenikała się ze sztuką Zachodu. Artysta udowadnia, iż te dwie, zdawałoby się, zamknięte hermetycznie religie wywodzą się z tych samych źródeł.

Wernisaż wystawy odbył się w niedzielne popołudnie, 27 marca 2022 r., a wystawa będzie prezentowana do 31 sierpnia 2022 r. Wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi był charytatywny koncert, w ramach solidarności z walczącą Ukrainą, zespołu Wernyhora.

Nazwa wystawy
  • Recykling kulturowy. Pogranicze

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 27 marca – 31 sierpnia 2022 r.

Opieka kuratorska
  • Małgorzata Pazyniak

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Zaproszenie na wystawę (Krzysztof Brzuzan i Małgorzata Pazyniak) >>>

Relacja z otwarcia wystawy Katolickie Radio Zamość >>>

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content