sty 30 2022 - sty 30 2022

„Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej 1980–1981 i Stan wojenny 1981–1983

Dzień 12 grudnia 1981 roku godzina 24-ta. Noc. Łomot do drzwi oraz gromki okrzyk: otwierać! Zbudziliśmy się we troje: żona, córka i ja. Wstałem, podszedłem do drzwi, otworzyłem. Do mieszkania wdarła się zgraja uzbrojonych czerwonych pachołków, upadającej kolonii imperium zła w polowych mundurach z bronią gotową do strzału…

Adam Kantor, współtwórca lubaczowskiej „Solidarności”

Wystawa „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej 1980–1981 to próba opisania początków niezależnych związków zawodowych na terenie Lubaczowa i dzisiejszego powiatu lubaczowskiego. Na 10 planszach znalazły się informacje o genezie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na naszym terenie, o czołowych działaczach i inicjatywach podjętych w latach 1980–1981 (m.in. powstanie i poświęcenie sztandaru związku, utworzenie siedziby w Rynku, dążenie do poprawy sytuacji lubaczowskiej służby zdrowia), aż do pamiętnej niedzieli, 13 grudnia 1981 r., kiedy w całej Polsce wprowadzono stan wojenny. Wśród działaczy lubaczowskiej „Solidarności” internowani zostali: Aleksander Banaś z Narola, Józef Kata z Dachnowa, Mieczysław Ważny z Oleszyc, Roman Rzepecki z Dzikowa Starego, Jan Połoch, Zbigniew Woszczak, Jerzy Czekalski z Lubaczowa oraz Adam Kantor z Horyńca.

Na wystawie zaprezentowano m.in. regionalną i ogólnopaństwową prasę związkową, fotografie i dokumenty z lat 1980–1981 oraz pamiątki z internowania działaczy lubaczowskiej „Solidarności” z lat 1981–1982.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz zbiorów prywatnych, w tym przede wszystkim Jerzego Czekalskiego – jednego z ośmiu członków lubaczowskiej „Solidarności”, którzy zostali internowani w grudniu 1981 r. Ważnym uzupełnieniem wystawy są wspomnienia Jerzego Czekalskiego, których można wysłuchać w przestrzeni wystawy.

Autorem wystawy jest Dariusz Sałek, adiunkt w Dziale Historycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Uzupełnieniem wystawy „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej 1980–1981 jest wystawa towarzysząca: „Stan wojenny 1981–1983”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Prezentuje ona podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w latach 1981–1983 w oparciu o zbiory m.in. Archiwum Confédération française démocratique du travail, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Archiwum IPN. Autorami wystawy są Karol Chwastek, Magdalena Duberi oraz Michał Miwa-Młot.

Na ekspozycji zobaczymy również mundury z epoki: Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusza Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej czy Ludowego Wojska Polskiego wypożyczone z Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie oraz z Podkarpackiej Izby Pamięci Służb Policyjnych przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie.

Wystawa miała swój wernisaż w niedzielne popołudnie, 16 stycznia 2021 r., i była prezentowana do 30 kwietnia 2022 r.
Nazwa wystawy
  • „Solidarność” Ziemi Lubaczowskiej 1980–1981 i Stan wojenny 1981–1983

Miejsce prezentowania
  • Siedziba główna Muzeum Kresów w Lubaczowie

Czas trwania
  • 16 marca – 30 kwietnia 2022 r.

Opieka kuratorska
  • Dariusz Sałek

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Relacja z otwarcia wystawy Katolickie Radio Zamość >>>

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content