Obrazek religijny „Matka Boża Kochawińska”

Przedstawienie w formie prostokąta stojącego, ukazujące na awersie mniejsze prostokątne, kolorowane przedstawienie obrazu Matki Bożej Kochawińskiej z tekstem poniżej, na rewersie tekst pamiątkowy z modlitwą oraz informacje o wydawcy i drukarni z datą „1904”.

Na awersie na neutralnym, białym tle mniejsze prostokątne przedstawienie obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na lewym ramieniu; obydwie postacie w sukienkach pokrytych bogatą ornamentyką roślinną; na głowach korony zamknięte; w lewej dłoni Dzieciątka Jezus księga; tło pokryte wicią roślinną, wokół postaci 11 gwiazd w półkolu, u podnóża szarfa z napisem po łacinie: „O Mater Dei Electa / Esto Nobis Via Recta”. Na zewnątrz obrazu, przy prawym dolnym rogu napis: „Carl Mayer’s K.A. in Nurnberg”. Kolorystyka: tło obrazu srebrne, gwiazdy złote, suknia Maryi niebieska, płaszcz czerwony, suknia Dzieciątka Jezus złota, korony ciemnoczerwone. Pod przedstawieniem napis w języku polskim: „Wierna Kopia Cudami Słynącego Obrazu / N. P. M. Kochawińskiej”.

Na rewersie w górnej części okolicznościowy tekst: „PAMIĄTKA/ Jubileuszu 250-letniej rocznicy zjawienia/ się Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi / Panny w Kochawinie”; poniżej „Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi”, której tekst zajmuje większa część powierzchni; przy dolnej krawędzi teksty: „Dochód przeznaczony na wewnętrzne urządzenie kościoła / Nakładem ks. Jana Trzopińskiego 1904 / Reprodukcyja wzbroniona / Z druk. S. B. Rynek L. 9 – 1904”.

Nazwa

Obrazek religijny „Matka Boża Kochawińska”

Twórca

Nieznany

Datowanie

1904 r.

Materiał

Papier

Technika

Chromolitografia

Wymiary

13,3 x 8,7 cm

Pochodzenie

Obrazek został przekazany do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/3560

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content