Pocztówka „Jaremcze. Kamień Dobosza”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta leżącego z wąską białą obwódką; wzdłuż dolnej krawędzi napis w języku polskim: po lewej – „75.Jaremcze”, po prawej – „Kamień Dobosza”. Fotografia naturalnej formacji skalnej usytuowanej na terenie Jaremcza, w dolinie Prutu, przy linii kolejowej; w tle wąska i głęboka dolina rzeki i wzgórze porośnięte lasem iglastym. Piramidalne spiętrzenie zwieńczone krzyżem, u podnóża fragment plecionego płotu.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części – mniejsza na korespondencję (strona lewa) i większa na adres (strona prawa). W dolnej części pola na korespondencję nadruk w jednej linijce, w języku ukraińskim: „75.Jaremcze. Kamiń Dowbusza”. Na osi pionowej, pomiędzy polami, napis w j. polskim, w dwóch linijkach: „Fot. L. i M. Heller w Nadwornej / Naśl. zastrzeżone 1932”. Na stronie adresowej liniatura złożona z czterech poziomych, kropkowanych pasów, z nich drugi od dołu podkreślony grubą, czarną linią.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Nazwa

Pocztówka „Jaremcze. Kamień Dobosza”

Twórca

Nieznany

Datowanie

1932 r.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk monochromatyczny, rotograwiura w sepii

Wymiary

9 x 14,1 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/2802

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content