Pocztówka „Typy huculskie. Hucuł na koniu”

Przedstawienie na awersie w formie prostokąta stojącego. Fotograficzny portret mężczyzny siedzącego na koniu na tle krajobrazu górskiego: w głębi po prawej pojedynczy świerk, na dalszym planie kamienista dolina rzeki z wysoką skarpą, po lewej stronie sylwetka domu, w dali masyw górski. Koń niewielki, rasy huculskiej, ukazany z profilu, mężczyzna zwrócony do widza po skosie (widoczna lewa strona postaci), siedzi na pasiastym kilimie. Twarz z wąsami; w prawej dłoni, lekko uniesionej nad kłębem konia trzyma wodze, lewa ręka oparta o biodro, na niej zawieszony bicz z drewnianą rękojeścią; lewa noga w drewnianym, kolistym strzemieniu. Postać ubrana w huculski strój ludowy: na głowie filcowy kapelusz z płaskim, szerokim rondem i płaską główką, z przystrojeniem (widoczna końcówka dwóch pasków); koszula lniana, długa – sięgająca do połowy ud, z haftowanym pasem pod szyją; kożuszek (keptar) zdobiony szlakami aplikacji w formie trójkątnych zębów i wyszyciami z włóczki; po lewej stronie spoza poły keptara wystaje skórzana torba, przewieszona przez prawe ramię i piersi, zakończona od dołu półkoliście, dekorowana rzędami nabijanych guzów; sukienne, ciemne spodnie i kierpce (postoły) z rzemieniami na wełnianych owiciach (kapci).

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie równe połowy – na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). W górnej części pola na korespondencję nadruk w trzech linijkach, w języku polskim i ukraińskim: „Typy huculskie. „Hucuł na koniu”./ Huculski typy. „Hucuł na/ koni.”. Pośrodku, na osi pionowej napis w j. polskim: „Wyd. Art., Fot. M. Seńkowski, Kosów 1928/Naśladownictwo zastrzeżone.”, poniżej liczba: „N. 4”. Na stronie adresowej liniatura złożona z czterech poziomych, kropkowanych pasów. W prawym górnym rogu odcisk okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „POL. TOW. KSIĘG. KOL. S.A. „RUCH”, w centrum liczba „12” (ostania liczba poprawiona wtórnie ołówkiem na „0”).

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Nazwa

Pocztówka „Typy huculskie. Hucuł na koniu”

Twórca

Nieznany

Datowanie

1928 r.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk monochromatyczny, rotograwiura w sepii

Wymiary

8,7 x 13,7 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/2801

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content