Rysunek „Kaplica Trzech Świętych we Lwowie”

Obrazek w formie prostokąta stojącego prezentuje litografię (w oryginale rysunek węglem na papierze) widocznej od zachodu Kaplicy Trzech Świętych we Lwowie – części kompleksu Cerkwi Wołoskiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kaplica zbudowana została na planie prostokąta i zwieńczona na jednej osi trzema kopułami na bębnach z latarniami. Do obiektu prowadzi renesansowy, wyrzeźbiony portal z kolumnami i dekoracją roślinną. Cała kaplica reprezentuje cechy stylu renesansowego i bizantyńskiego.

Wzdłuż dolnej krawędzi obrazka odręczny napis ołówkiem, od lewej: „Fragment cerkwi wołoskiej”, dalej sygnatura nieczytelna. W lewym górnym rogu znak wodny: w kole wpisane litery BSB. Ponad znakiem monogram złożony z liter A, V i M.

Kaplica Trzech Świętych we Lwowie jest częścią kompleksu Cerkwi Wołoskiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Na świątynię składa się podłużny, zwieńczony trzema kopułami korpus, wysoka wieża Korniakta i kaplica będąca miniaturą cerkwi. Wszystkie części są ze sobą połączone w jedną całość, tworząc wewnętrzny arkadowy dziedziniec.

Kompleks powstał w latach 1573–1630 z inicjatywy bractwa cerkiewnego oraz przy wsparciu rodziny Mohyłów – hospodarów wołoskich i mołdawskich, hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego oraz lwowskich rodzin patrycjuszowskich, m.in. greckiego rodu Korniaktów. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się cerkiew ufundowana przez hospodara wołoskiego Aleksandra Łopuszanina, od którego przejęła nazwę jako Cerkiew Wołoska, ta jednak spłonęła w 1571 roku.

Kaplica Trzech Świętych ufundowana została przez Konstantego Korniakta, który jej budowę powierzył Piotrowi Krassowskiemu, architektowi, pochodzącemu z Ticino na terenie dzisiejszej Szwajcarii, który najpewniej spolonizował się po przyjeździe do Rzeczypospolitej. Budowano ją w latach 1578–1590 i poświęcono największym doktorom kościoła wschodniego: św. Janowi Chryzostomowi (biskupowi Konstantynopola, reformatorowi liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego), św. Bazylemu Wielkiemu (biskupowi Cezarei, filozofowi i reformatorowi życia zakonnego) i św. Grzegorzowi z Nazjanu (patriarsze Konstantynopola i teologowi). Cerkiew prawosławna czci świętych w jednym dniu – 25 stycznia (7 lutego według kalendarza juliańskiego), uznając ich zgodnie za jednych z najważniejszych osobistości w historii chrześcijaństwa.

Lwowska kaplica zbudowana została na planie prostokąta i zwieńczona na jednej osi trzema kopułami na bębnach z latarniami. Do obiektu prowadzi renesansowy, wyrzeźbiony w białym wapieniu portal z kolumnami i dekoracją roślinną, symbolizującą nieskończoność życia i zmartwychwstanie. Obiekt był raz przebudowywany przy wsparciu patrycjusza Aleksego Bałabana, który ufundował jego renowacje po pożarze w 1671 roku. Cała kaplica reprezentuje cechy stylu renesansowego i bizantyńskiego.

Prezentowany obrazek jest litografią, a w oryginale namalowany został węglem na papierze. Przedstawia widok kaplicy od strony zachodniej. Rysunek powstał na pocz. XX wieku najprawdopodobniej na papierze czerpanym niemieckiej firmy BSB. Obrazek wykonała nieznana osoba podpisująca się monogramem AVM.

 

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Rysunek „Kaplica Trzech Świętych we Lwowie”

Twórca

Nieznany

Datowanie

1. ćw. XX w.

Materiał

Papier

Technika

Węgiel, litografia

Wymiary

Wysokość: 38 cm; szerokość: 28,7 cm

Pochodzenie

Rysunek został przekazany do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie przez mieszkańca Lubaczowa.

Numer inwentarzowy

ML/A/3788

Autor notki

Paulina Korneluk

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content