Sklep

Pod znakiem św. Floriana. Zarys dziejów ochotniczych straży pożarnych w powiecie lubaczowskim

Zygmunt Kubrak

8,00 zł

Publikacja jest katalogiem wystawy czasowej przygotowanej przez Muzeum w Lubaczowie w 1999 r., poruszającej tematykę powstania, rozwoju i działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie dzisiejszego powiatu lubaczowskiego, począwszy od czasów galicyjskich (2. poł. XIX w.) do okresu po II wojnie światowej. Wydawnictwo, oparte na solidnej podstawie źródłowej, ukazuje rolę straży pożarnych w niewielkich społecznościach wiejskich i małomiasteczkowych, biorąc pod uwagę nie tylko zasadniczy cel, do którego zostały powołane, lecz podkreślając również inne aspekty ich działalności. Wzbogacenie tej pracy stanowią fotografie z różnych okresów, które przedstawiają m.in. dawny sprzęt strażacki i załogi OSP z niektórych miejscowości powiatu lubaczowskiego.

Opis

Wystawa pt.: „Pod znakiem św. Floriana” powstała ze zbiorów Muzeum w Lubaczowie oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Złożyło się na nią kilka zasadniczych wątków tematycznych z dziejów ochotniczych straży pożarnych jak: symbolika i umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie, skutki pożarów, organizacja i działalność wewnętrzna straży. Tytuł wystawy nawiązuje do patrona strażaków, św. Floriana, który w czasie prześladowań chrześcijan poniósł męczeńską śmierć. Lubaczowskim strażakom św. Florian patronuje od ponad 110 lat. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaczowie zaczęła się organizować na początku lat 70. XIX w. Należy zatem do najstarszych i najbardziej zasłużonych stowarzyszeń, które działały na długo przed powstaniem organizacji niepodległościowych i paramilitarnych w Galicji. Oprócz swojej podstawowej działalności polegającej na walce z plagą pożarów prowadziły też działalność kulturalno-oświatową, społeczną i polityczną. Na wystawie zgromadzono liczne dokumenty, sprzęt pożarniczy, części uzbrojenia oraz pamiątki związane z symboliką strażacką.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Zygmunt Kubrak

Projekt okładki:

Barbara Kubrak

Zdjęcia:

Janusz Mazur

Skład, łamanie i druk:

TECHGRAF Łańcut

Wydawca:

Muzeum w Lubaczowie

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1999

Ilość stron:

64

ISBN:

83-911814-0-5

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected] W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój