Sklep

Pod znakiem św. Huberta

Zygmunt Kubrak

15,00 zł

Publikacja przygotowana w 80. rocznicę utworzenia Polskiego Związku Łowieckiego. Jest wprowadzeniem i uzupełnieniem do wystawy pt. „Pod znakiem św. Huberta”, zorganizowanej przez Muzeum w Lubaczowie w 2003 r. Lektura zainteresuje nie tylko myśliwych i leśników, ale wszystkich tych, którym bliska jest ochrona przyrody.

Opis

Wystawa pt. „Pod znakiem św. Huberta” została zorganizowana w Muzeum w Lubaczowie dzięki współpracy muzealników, myśliwych i leśników. Towarzysząca jej publikacja pod tym samym tytułem w zwięzły sposób opisuje dzieje dawnego łowiectwa (od średniowiecza, polowań organizowanych przez łowczych, aż po rok 1923, kiedy w Warszawie powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który ostatecznie przekształcił się w Polski Związek Łowiecki) oraz bogactwo rodzimego, lokalnego krajobrazu.

Z kart katalogu poznamy działalność dziewięciu kół łowieckich z terenu powiatu lubaczowskiego oraz czterech kół zamiejscowych, które łącznie zrzeszają ponad 500 myśliwych. Patronuje im św. Hubert. Jednym z najważniejszych zadań kół łowieckich jest dbałość o ekologię – ochrona środowiska, utrzymanie różnorodności biologicznej, równowaga gatunków w przyrodzie, zagospodarowanie łowisk, ochrona zwierzyny i edukacja ekologiczna.

Treść książki uzupełniają liczne ilustracje, fotografie archiwalne oraz współczesne.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Zygmunt Kubrak

Fotografie:

Janusz Burek, Andrzej Gryniewicz, Wiesław Huk, Krzysztof Krzych, Janusz Mazur

Projekt okładki:

Barbara Kubrak, Janusz Mazur

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2003

Wydawca:

Muzeum w Lubaczowie

ISBN:

83-911814-7-2

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content