Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. II (1971)

Nakład wyczerpany

Dostęp online

 

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie II „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

> Piotr Drapała, Rozwój i przemiany społeczno-gospodarcze powiatu lubaczowskiego w latach 1966–1970 (s. 7–14)

> Janusz Bogdanowski, Fortyfikacje ziemne na terenie powiatu lubaczowskiego (s. 15–27)

> Stanisław Kosiorowski, Walki wrześniowe w Lubaczowskiem (s. 28–39)

> Jadwiga z Strzeleckich Szajowska, Brusienka (s. 40)

> Włodzimierz Czernecki, Flora i fauna powiatu lubaczowskiego (s. 41–55)

> Konstanty Kopf, Lubaczów dawniej i dziś (s. 56–71)

> Jadwiga z Strzeleckich Szajowska, Ziemia cieszanowska (s. 72)

> Marian Szabatowski, Rys historyczny Cieszanowa (s. 73–79)

> Jadwiga z Strzeleckich Szajowska, Najmilsza stacja (s. 80)

> Marian Kopf, Lubaczowski Zamek (s. 81–89)

> Jan Bolesław Ożóg, Przez Horyniec i Werchratę (s. 90)

> Antoni Stelmach, Z przeszłości Horyńca (s. 91)

> Kazimierz Sawiński, Wielkie Oczy w przeszłości (s. 102–105)

> Jadwiga z Strzeleckich Szajowska, O Cieszanowie (s. 106)

> Jadwiga z Strzeleckich Szajowska, Bohater (s. 107–108)

> Ludwik Tabaczek, Historia dawnego Lubaczowa (s. 109–116)

> Jadwiga Peter, Lubaczowski walc (s. 117)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Ryszard Martinka, Marian Szabatowski

Opracowanie graficzne:

Helena Wilczyńska

Projekt okładki:

Helena Wilczyńska

Nakład:

600 egz.

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Kultury

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1971

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content