Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. VII (1997)

18,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie VII „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Agata Pilch, Odkrycie stanowiska kultury środkowodnieprzańskiej w Młodowie, gmina Lubaczów (s. 5–19)

> Jerzy Tabaczek, Szpital Powszechny w Lubaczowie 1890–1939 (s. 20–34)

> Zygmunt Kubrak, Z dziejów szkolnictwa. Początki szkolnictwa zawodowego w Lubaczowie (s. 35–49)

> Tadeusz Burzyński, Relikty wierzeń demonologicznych wsi z okolic Lubaczowa i Sieniawy w województwie przemyskim (s. 50–85)

Materiały

> Zygmunt Kubrak, Materiały do dziejów Cieszanowa i Lubaczowa (s. 86–94)

> Jan Bańbor, Bitwa o Lubaczów w 1915 r. (s. 95–107)

> Zdzisław Zathey, Jeszcze o 4 kampanii 19 pp. AK, zwanej “Lubaczowską” (s. 108–110)

> August Bocheńskich, Praktyki inwentaryzatorskie studentów Politechniki Krakowskiej na terenie rejonu lubaczowskiego w latach 1994–1997 (s. 111–118)

Wspomnienia

> Eugieniusz Szajowski, Seminarium Nauczycielskie w Cieszanowie. Wspomnienia ze szkolnego sztambucha (s. 119–120)

> Stanisław Jagodziński, W harcerstwie i PW. Wspomnienia gimnazjalisty (s. 131–136)

> Marian Kopf, Tamten czas. Część II. (s. 137–157)

Sylwetki

> Adam Łazar, Arcybiskup Eugieniusz Baziak (1890–1962) (s. 158–172)

> Stanisław Franciszek Gajerski, Płk Julian Czubryt (1895–1966) (s. 173–178)

Kronika

> Barbara Woch, Początki “Rocznika Lubaczowskiego” (s. 179–180)

> Adam Łazar, Partnerska współpraca Lubaczowa z Tostedt (s. 181–185)

> Roman Ogryzło, Pod herbem św. Floriana (s. 186–187)

> Janusz Mazur, Sesja popularnonaukowa: Rola Lubaczowa jako lokalnego ośrodka administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego (s. 188–193)

Recenzje i omówienia

> Elżbieta Wróbel, Janusz Wróbel, Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942–1950. Chicago 1992 | Zenon Swatek (s. 194–195)

> Paweł Fijałkowski, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII wiek, Warszawa 1993 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 196–197)

> Jubileusz Szkoły 1816–1996, opracowanie i redakcja: Ryszard Czekajowski i Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz, Lwów 1996 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 198–199)

> Zdzisław Konieczny, Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy, listopad–grudzień 1918, Przemyśl 1993 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 200)

> Materiały z sesji “75 lat DOK X w Przemyślu”, red. Zdzisław Konieczny, Przemyśl 1993 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 201)

> Irena Lewandowska-Kozmala, Skauting polski w Galicji Wschodniej, Przemyśl 1994 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 202–203)

> Jerzy Cezary Malinowski, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945–1956), Lublin 1995 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 204–210)

> Materiały ogólnopolskiego sympozjum nt.: Operacja zbrojna Armii Krajowej kryptonim “Burza” na ziemiach kresów płd.-wsch. II Rzeczypospolitej w 1944 r., opracowanie i redakcja: Julian Kwiek, Kraków 1994 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 211–212)

> Aleksander Świeżawski, Tytulatura ruska książąt mazowieckich, Częstochowa 1994 | Stanisław Franciszek Gajerski (s. 213)

> Andrzej Albert, Najnowsza Historia Polski 1912–1939, t. I, II, Warszawa 1995 | Zygmunt Kubrak (s. 214–219)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Stanisław Franciszek Gajerski, Alina Ciemięga, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Jerzy Tabaczek

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1997

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content