Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. VI (1996)

15,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie VI „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Agata Pilch, Osadnictwo regionu lubaczowskiego we wczesnym średniowieczu. Stan badań (s. 9–19)

> Andrzej Janeczek, Ciągłość w dobie zmian. Lubaczów jako ośrodek zarządu terytorialnego w średniowieczu (s. 20–31)

> Dariusz Wojnarowski, Losy miast ziemi lubaczowskiej na trasie pochodu wojsk Bohdana Chmielnickiego w roku 1648 (s. 32–41)

> Zygmunt Kubrak, Hutnictwo żelazne w Rudzie Różanieckiej w starostwie lubaczowskim w XVIII w. (s. 42–48)

Materiały

> Agata Pilch, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Dachnowie na stanowisku Nr 10 (s. 49–50)

> Henryk Gmiterek, Inwentarz dóbr narolskich z 1664 r. (s. 51–56)

> Augut Bocheński, Ignacego Drexlera analiza, opisanie i propozycje poprawy planów zabudowy, wśród wielu omawianych, również miast Cieszanowa i Lubaczowa (s. 57–73)

> Szczepan Gliniak, 70 lat Fundacji Kościuszkowskiej – jej założyciel i prezydent Stefan Mierzwa (Rakszawa–Basznia Dolna–Nowy Jork) (s. 74–86)

Wspomnienia

> Józef Krubik, Niespokojne lato 1937 r. (s. 87–90)

> Marian Kopf, Tamten czas. Część I (s. 91–97)

> Wanda Jagodzińska “Szyszka”, Moje wspomnienia (s. 98–115)

> Przemysław Inglot, Wspomnienia (s. 116–119)

Kronika

> Adam Łazar, Ksiądz kardynał Władysław Rubin (1917–1990) (s. 120–126)

> Zygmunt Kubrak, Otwarcie wystawy oraz sesja popularnonaukowa “100 lat ruchu ludowego” (s. 127–130)

> Adam Łazar, Przywrócenie praw miejskich Narolowi (s. 131–133)

> Zygmunt Kubrak, Jubileusz Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie (s. 134–137)

Recenzje

> Ziemia lubaczowska w Dziejach rezydencji Romana Aftanazego | Henryk Gmiterek (s. 138–140)

> Henryk Pająk, “Burta” kontra UB, Lublin 1992, ss. 280, il. 59 | Stanisław F. Gajerski (s. 141–149)

> Andrzej Daszkiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie 1945–1947. Lata walki, Rzeszów 1993, ss. 140, tab. 7 | Stanisław F. Gajerski (s. 150–154)

> Jerzy Węgierski, Armia Krajowa – oddziały leśne 19. Pułku Piechoty, Kraków 1993, ss. 180, il. 40, w tym mapek i planów 5 | Stanisław F. Gajerski (s. 155–171)

> Zygmunt Książek, Zamojszczyzna w ogniu walki. Wieś walcząca 1939–1944. Relacje, wspomnienia, wiersze, Warszawa–Biłgoraj 1994, ss. 143, il. 81, tab. 4, mapka 1 | Stanisław F. Gajerski (s. 172–178)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Alina Ciemięga, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Jerzy Tabaczek

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1996

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój