Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. VIII (1998)

25,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie VIII „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły

> Zygmunt Kubrak, Zarys rozwoju przestrzennego Lubaczów (XIV–XX) (s. 5–18)

> Witold Rudnik, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” na ziemi lubaczowskiej w latach 1939–1941 (s. 19–36)

> Mieczysław Wieliczko, Lubaczów z okolicą na “granicy” niemiecko-radzieckiej w latach 1939–1941 (s. 37–58)

> Andrzej Małysz, Schrony betonowe pasa przesłaniania Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego na linii Nowe Sioło–Oleszyce (s. 59–68)

> Wojciech Woszczak, Akcja osiedleńcza w powiecie lubaczowskim w latach 1994–49 (s. 69–76)

> Barbara Woch, Lubaczów 1944–1984. Zarys przeobrażeń społeczno-gospodarczych (s. 77–90)

> Henryk Hass, K.S. “Pogoń” Lubaczów 1985–1995 (s. 91–102)

Materiały

> Paweł Sygowski, Andrzej Trzciński, Żydzi lubaczowscy i ich cmentarz (s. 103–158)

> Antoni Stelmach, Inwentarz dworu oleszyckiego (s. 159–172)

> Stanisław P. Makara, Janusz Mazur, Materiały do dziejów Narola i Lipska (s. 173–188)

Wspomnienia

> Stanisław Jagodziński, Generał Stanisław Dąbek. Wspomnienia i uwagi (s. 189–194)

> Marian Kopf, Tamten czas. Część III. Lubaczów, rok 1940 (s. 195–214)

> Eugeniusz Szajowski, Mój rok 1944-45 (s. 215–220)

Sylwetki

> Ewa Magoń, Władysław Jan Rubenbauer 1890–1973 (s. 221–226)

> Adam Łazar, Biskup Profesor Marian Rechowicz (1919–1983) (s. 227–244)

Kronika

> Stanisław Makara, Konsekracja Biskupa Mariusza Leszczyńskiego (s. 245–250)

> Adam Łazar, Wybory ’98 (s. 251–258)

Recenzje

> Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych. Warszawa 25 października 1992 roku, Warszawa 1994, ss. 275 | Stanisław F. Gajerski (s. 259–261)

> Stanisław Bizuń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła na Ziemi Lwowskiej 1939–1945, wyd. II poprawione i poszerzone. Opracowanie, wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii ks. Józef Wołczański, Lublin 1994, ss. 390, 2 nlb, il. 113, aneksów 9 | Stanisław F.  Gajerski (s. 262–270)

> Jerzy Węgierski, Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939–1946, Kraków 1994, ss. 351, il. 125, mapka 1, aneksów 3 | Stanisław F. Gajerski (s. 271–278)

> Ireneusz Caban, Okręg Armii Krajowej Lublin, Lublin 1996, ss. 148, tab. 7, il. 16 poza tekstem, mapka 1 na okładce | Stanisław F. Gajerski (s. 279–287)

> Grzegorz Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996, ss. 401, il. 74, mapki 2, tabl. 1 | Stanisław F. Gajerski (s. 288–292)

> Edward Walewander, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do historii regionu i Kościoła, Lublin 1994, ss. 200, mapka 1, aneksów 10, il. 26 poza tekstem | Stanisław F. Gajerski (s. 293–298)

> Przywilej lokacyjny miasta Cieszanowa z 1590 roku. Opracował Andrzej Janeczek, Cieszanów 1997, ss. 16 | Stanisław F. Gajerski (s. 299)

Informacje dodatkowe

REDAKCJA:

Alina Ciemięga, Stanisław F. Gajerski, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Jerzy Tabaczek

WYDAWCA:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

MIEJSCE I DATA WYDANIA:

Lubaczów 1998

ISSN:

1233-5800

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content