Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. XIII–XIV (2008)

25,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie XIII–XIV „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły
> Marcin Piotrowski, Grzegorz Dąbrowski, Staropolskie pucharki dzwonowate z Lubaczowa (s. 9–20)
> Jacek Bazak, Klęski elementarne i zniszczenia wojenne w dziejach „ziemi lubaczowskiej” w XVII wieku, (s. 21–46)
> Henryk Gmiterek, Testament Feliksa Antoniego Łosia z 1804 roku (s. 47–58)
> Zygmunt Kubrak, Narol w okresie II Rzeczpospolitej 1918–1939 (s. 59–96)
> Gen. Alfred Wojciechowski, Moja misja w Katyniu (s. 97–104)
> Stefan Melak, Katyń. Wyrok śmierci na Polskę (s. 105–136)
> Tomasz Róg, Likwidacja struktur OUN-UPA na terenie powiatu lubaczowskiego w okresie od maja 1947 r. do lutego 1948 r. (s. 137–152)
> Jan Makiel, Związek Nauczycielstwa Polskiego w powiecie lubaczowskim w latach 1905–2005 (s.153–192)

Materiały
> Andrzej Emeryk Mańkowski, Genealogia rodziny Jastrzębiec-Mańkowskich z Lubaczowa (s.193–204)
> Jan Bańbor, Przewodnik po niemieckich źródłach i materiałach do historii ziemi lubaczowskiej podczas niemieckiej okupacji w latach 1939–1944 (wybór źródeł) (s. 205–302)
> Zygmunt Kubrak, Byłem w Narwiku. Dziennik st. sierżanta Anastazego Wiśniewskiego (s. 303–322)

Wspomnienia
> Eugeniusz Szajowski, Adam Szajowski, Sąd Powiatowy i Sąd Grodzki w Cieszanowie (wspomnienia Eugeniusza Szajowskiego) (s. 323–342)
> Marian Kopf, Tamten czas, część VI, Lubaczów rok 1943 (s. 343–364)

Sylwetki
> O. Jerzy Bernacki C SS P., Adam Tytus Działyński (1797–1861) (s. 365–376)
> Henryk Hass, Zenon Pomorski (1932–1991). Legenda lubaczowskiej szermierki (s. 377–384)

Recenzje i omówienia
> ks. Edward Walawender, Pedagogika katolicka diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 2007, ss. 366 + 46 nlb., 2 mapki, il. 53 poza tekstem | Stanisław F. Gajerski (s.  385–391)
> Wojciech Dziedzic, Monastyrski tryptyk i akcja „Wisła”, Tomaszów Lubelski 2001, ss. 128, w tym ilustracje, mapki, tabele i fotokopie dokumentów | Stanisław F. Gajerski (s. 393–398)
> Nestor Kozij, Krajany w Oleszycach, Etnograficznyj narys, Lwiw 2004, ss. 211 | Zygmunt Kubrak (s. 399–418)

Kronika
> Zygmunt Kubrak, Sesja popularnonaukowa VIII wieków Lubaczowa (29 V 2004 r.) (s. 419–424)
> Barbara Kubrak, Jubileuszowe wydanie czasopisma „Lubaczów 2004”  (s. 425–428)
> Jerzy Tabaczek, Projekt „Przygródek – wspólnota kultur” (s. 429–432)
> Zygmunt Kubrak, Członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej (s. 433–434)
> Józef Dobrowolski, Sesja popularnonaukowa Na tułaczym szlaku. Katyń (1 VI 2006 r.) (s. 435–438)
> Janusz Mazur, Działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem w Lubaczowie i Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej w zakresie ochrony zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Lubaczowie w latach 1998–2006 (s. 439–448)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Stanisław F. Gajerski, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Janusz Mazur, Jerzy Tabaczek

Projekt okładki:

Barbara Kubrak

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i rok wydania:

Lubaczów – Łańcut 2008

ISSN:

1233-5800

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój