Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. I (1967)

Nakład wyczerpany

Dostęp online

 

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie I „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

> Józef Andrzej Frasik, Lubaczów (s. 4)

> Wstęp, (s. 5–9)

> dr Jan Machnik, Powiat lubaczowski w świetle badań archeologicznych (s. 10–22)

> dr Maurycy Horn, Lubaczów i ziemia lubaczowska do połowy XVII w. (s.23–40)

> dr Krzysztof Wolski, Lubaczów i okolice na przełomie XVIII i XIX w. (s. 41–57)

> Marian Szabatowski, Historia Lubaczowa (s. 58–65)

> Ryszard Moskal, Towarzystwo Przyjaciół UMCS–AM–WSR (s. 66–71)

> Stefan Lew, Sztuka ludowa w lubaczowskiem (s. 72–84)

> Stanisław Kosiorowski, Walki chłopów w powiecie lubaczowskim (s. 85–97)

> Stanisław Kosiorowski, Generał Stanisław Dąbek (s. 98–104)

> Eugeniusz Wójcik, Ludwik Tabaczek, Historia odkrycia i zagospodarowania złóż gazu ziemnego powiatu lubaczowskiego (s. 105–116)

> Stanisław Kosiorowski, Polacy w walce z niemiecką bronią rakietową. Kpt. Władysław Ważny – Tygrys (s. 117–127)

> Janina Przybyłowa, O Lubaczowie z dawnych lat (s. 128–131)

Informacje dodatkowe

Redakcja i opracowanie graficzne:

Stanisław Kosiorowski, Ryszard Moskal, Marian Szabatowski

Projekt okładki:

Wacław Goraj

Nakład:

300 egz.

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Kultury

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 1967

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content