Sklep

Jednodniówka „Lubaczów 2017”

5,00 zł

Pobierz wersję elektroniczną

 

Magazyn kulturalny „Lubaczów”, czyli tzw. Jednodniówka wydawany jest raz w roku, najczęściej przy okazji „Dni Lubaczowa”, przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urząd Miasta Lubaczowa we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie. W każdym z numerów znajdują się artykuły ukazujące historię, kulturę i współczesne życie mieszkańców Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej. Teksty publikowane są w kilku działach tematycznych: „Kalendarium” (omówienie rocznic historycznych), „Lubaczowski kalejdoskop” (aktualne wydarzenia społeczne i kulturalne), „Portrety” (sylwetki zmarłych, zasłużonych mieszkańców), „W kręgu sacrum” (wydarzenia z życia religijnego), „Spotkania z zabytkami” (przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego). Jednodniówka, bogata w różnorodne wiadomości oraz liczne ilustracje, ze starannie opracowaną szatą graficzną, nazywana jest „Małym Rocznikiem Lubaczowskim”.

Kategoria:

Opis

W numerze znalazły się następujące artykuły i materiały źródłowe:

Kalendarium

> dr Zygmunt Kubrak, W hołdzie zasłużonym lubaczowianom: ks. dziekan Stanisław Sobczyński (1876–1960), prof. dr hab. Szczepan Łukasiewicz (1927–2015), artysta malarz Marian Kopf (s. 4–8)

> Iwona Hojdak, Jadwiga Żdan – mieszkanka Lubaczowa skończyła 100 lat (s. 9)

> Beata Klatka, Pierwsza rocznica Lubaczowskiej Rady Seniorów (s. 10–11)

Lubaczowski kalejdoskop

> Janusz Waldemar Zubrzycki, Lubaczów na łamach prasy XIX–XX w. cz. 2 (s. 12–15)

> Tomasz Kubrak, Szczegóły katastrofy lotniczej pod Lubaczowem (s. 16–17)

> Maria Magoń, Lubaczowskie Palmiry (s. 18–20)

> Józef Dobrowolski, Porajmos. Rozstrzelanie taboru Cyganów w 1943 roku (s. 21–22)

> Jerzy Tabaczek, Ulica Tadeusza Rejtana – ulicą rzemieślników (s. 23–24)

> Barbara Thieme, Dom na ulicy Rejtana 6 (s. 25–26)

> Adam Łazar, Polonusi przyjechali na Podkarpacie i… do Lubaczowa (s. 27–28)

> Beata Klatka, Koperty życia (s. 29)

> Małgorzata Hojdak, Znosząc bariery (s. 30–31)

> Bożena Gorczyca, Ewa Swatek, Jedynka Dąbka (s. 32–34)

> Park Przemysłowy Lubaczów w SSE (s. 35)

> Iwona Hojdak, W poszukiwaniu inwestorów (s. 36)

> Konferencja gospodarcza „Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód” (s. 37–38)

> Klaudia Pryjmak, Młodzieżowy azyl (s. 39)

> Adam Łazar, „Melodia” znów gra (s. 40–41)

> Marek Skulimowski, Lubaczowianin Marek Skulimowski prezesem Fundacji Kościuszkowskiej (s. 42–44)

> Monika Baran, Żyjemy muzyką (s. 45–46)

Portrety

> Zygmunt Kubrak, Wacław Zathey ps. „Lubicki” (1923–2016) (s. 47–48)

> Zenon Swatek, Harcmistrz Franciszek Herzog (1931–2017) (s. 49–51)

> Zygmunt Kubrak, Edward Drozda (1946–2017) (s. 51–52)

> Zygmunt Kubrak, Adam Fircowicz (1928–2017) (s. 53–54)

> Wiesław Kapel, Józef Chmiel (1947–2017) (s. 54–55)

W kręgu sacrum

> Adam Łazar, Order Orła Białego dla kard. Mariana Jaworskiego (s. 56–58)

> Adam Łazar, Młodzież z Łotwy na diecezjalnych ŚDM w Lubaczowie (s. 59–61)

> Janusz Mazur, Odkrywanie św. Brata Alberta (s. 62–64)

> Adam Łazar, Dokumentalny film o abp. Eugeniuszu Baziaku. Niezłomny Wygnaniec (s. 65–66)

> Adam Łazar, Relikwie świętego Jana Pawła II dla lubaczowskiego kościoła (s. 66–68)

> Adam Łazar, Odpust maryjny i ósma pielgrzymka samorządowców (s. 69–71)

Spotkania ze sztuką

> Barbara Kubrak, Lubaczowski „Canaletto” (s. 72–73)

> Janusz Mazur, Wokół synagogi (s. 74–76)

> Katarzyna Warmińska-Mazurek, Wełniany wątek opowieści o kilimie na lnianej osnowie historii kresowego kilimkarstwa (s. 77–79)

> Anna Głowacka, Wspomnienie o Jonaszu (s. 79–81)

> Barbara Kubrak, Strażnicy awangardy (s. 82–84)

Czy wiesz, że…

> Adam Łazar, [Ciekawostki i informacje dotyczące Lubaczowa] (s. 90–91)

Informacje dodatkowe

Zespół redakcyjny:

Zygmunt Kubrak, Barbara Kubrak, Adam Łazar, Janusz Mazur, Zenon Swatek, Jerzy Tabaczek

Korekta:

Barbara Łuczkowska

Skład:

Agata Lechowicz LECH-KOM

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2017

Liczba stron:

92

Nakład:

2000 egz.

ISSN:

1505-8700

Fotografie:

Daniel Pilip, Andrzej Rychlewski, Marek Kuziemski, Adam Łazar, Krzysztof Stepięń, Janusz Mazur

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój