Sklep

Rocznik Lubaczowski, T. XI–XII (2007)

25,00 zł

„Rocznik Lubaczowski” jest najważniejszym i najdłużej ukazującym się periodykiem naukowym na ziemi lubaczowskiej (od 1967 r.). Jego wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Czasopismo traktuje o dziejach i kulturze ziemi lubaczowskiej, a wśród licznego grona autorów i współpracowników redakcji znajdują się wybitni badacze związani z ośrodkami naukowymi w Polsce oraz poza jej granicami.

Kategoria:

Opis

W tomie XI–XII „Rocznika Lubaczowskiego” ukazały się następujące opracowania:

Artykuły
> Agata Pilch, Niektóre narzędzia kultury pucharów lejkowatych (KPL) w zbiorach lubaczowskiego muzeum (s. 9–12)
> Tomasz Kubrak, Struktura i stan materialny parafii greckokatolickiej w Lubaczowie w czasach nowożytnych (s. 13–20)
> Henryk Wolańczyk, Narol w dobie autonomii Galicji 1867–1918 (s. 21–42)
> Andrzej Małysz, Schron dla trzech karabinów maszynowych do ognia czołowego w systemie Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego (s. 43–50)
> Zygmunt Kubrak, Holokaust w Oleszycach (s. 51–58)

Materiały
> Eugeniusz Szajowski, Materiały dotyczące walk polsko-ukraińskich o Lubaczów listopad–grudzień 1918 r. (Moja rodzina w tych wydarzeniach) (s. 59–86)
> Jerzy Tabaczek, Karty pocztowe Lubaczowa (1899–1939) (s. 87–104)
> Krzysztof Dawid Majus, Księgi Stanu Cywilnego Gminy Żydowskiej w Wielkich Oczach (s. 105–110)
> Jan Bańbor, „Lubaczoviana” w zbiorach Instytutu Hoovera Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wstęp do badań nad eksterminacją ludności powiatu lubaczowskiego pod I okupacją sowiecką (1939–1941) (s. 111–168)
> Henryk Hass, S.K.S. „Strzelec” Lubaczów (s. 169–182)

Wspomnienia
> Stanisław Szajowski, Wspomnienia żołnierza czynnej służby wojskowej w kompanii łączności 24. Dywizji Piechoty w Jarosławiu, uczestnika wojny obronnej w 1939 r. (s. 183–200)
> Marian Kopf, Tamten czas. Część V. Lubaczów 1942 (s. 201–234)
> Zdzisław Daraż, Lubaczowska odnowa ZHP – wspomnienia instruktora (s. 235–250)

Sylwetki
> Zenon Swatek, Aleksander Sas-Bandrowski. Z Lubaczowa na estrady świata (s. 251–270)
> Adam Łazar, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński w Lubaczowie (s. 271–300)

Recenzje i omówienia
> „Dzieje Podkarpacia” – omówienie recenzyjne | Mieczysław Wieliczko (s. 303–319)
> Mieczysław Buziewicz, Stąd nasz ród! Bełz, Krystynopol, Ostrów, Sokal, Uhnów, Waręż “Akcja HT – 1951”, Ustrzyki Dolne 2000, ss. 219, 1 nlb. | Mieczysław Wieliczko (s. 321–334)
> Szczepan Łukasiewicz, Człowiek człowiekowi drogowskazem, Katowice 2000, ss. 148+11, nlb. z il. na wkładce | Mieczysław Wieliczko (s. 335–340)
> Marian Adam Stawecki, Zapomniane wojsko, Tomaszów Lubelski 2000, ss. 117, il. 12 poza tekstem | Stanisław F. Gajerski (s. 341–346)
> Maciej Andrzej Zarębski, Jeszcze jedno życie… Po ziemi chodząc zwyczajnie, Staszów 2001, ss. 107, ilustracje, dokumenty | Stanisław F. Gajerski (s. 347–352)

Kronika
> Zygmunt Kubrak, Przegląd wydarzeń Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej  (s. 355–364)

Informacje dodatkowe

Redakcja:

Stanisław F. Gajerski, Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Janusz Mazur, Jerzy Tabaczek

Projekt okładki:

Barbara Kubrak

Wydawca:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Miejsce i rok wydania:

Lubaczów – Łańcut 2007

ISSN:

1233-5800

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój