Sklep

Wojna i pamięć. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej na terenie powiatu lubaczowskiego

Nakład wyczerpany

Publikacja zawiera materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w 2009 r., w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Publikacja traktuje o latach 1939–1947, dotyczy nie tylko okupacji sowieckiej i niemieckiej, ale też okresu powojennego, kiedy kształtowały się zarówno struktury administracyjne na ziemi lubaczowskiej, ale też granice państwa polskiego.

Opis

Publikacja traktuje o latach 1939–1947. Wybitni historycy podjęli problematykę polityki okupantów w stosunku do ziem polskich na przykładzie ziemi lubaczowskiej. Na kartach książki zamieszczono również relację członków rodzin ocalonych lubaczowian z Hokolaustu.

Spis treści przedstawia się następująco:

> Zygmunt Kubrak, Wrzesień 1939 w powiecie lubaczowskim (s. 8–41)

> Stanisław Franciszek Gajerski, Okupacyjne struktury administracyjne na obszarze powiatu lubaczowskiego. Zarys problematyki (s. 42–61)

> Tomasz Bereza, Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim (s. 62–84)

> Wacław Wierzbieniec, Formy szukania pomocy i możliwości egzystencji przez Żydów w okresie Holocaustu na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego – wybrane aspekty (s. 85–127)

> Ora Heumann-Regev, I rzeka nadal płynie (s. 128–157)

> Zdzisław Konieczny, Sprzeczne dążenia Polaków i Ukraińców w latach 1918–1947. Zarys problematyki (s. 156–181)

> Dariusz Sałek, Miejsca Pamięci Narodowej i upamiętnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej na obszarze powiatu lubaczowskiego (s. 182–192)

Przewodnik zawiera liczne ilustracje, fotografie i mapy. Wydawnictwo zostało współfinansowane ze środków samorządu powiatu lubaczowskiego oraz samorządów poszczególnych gmin na terenie powiatu lubaczowskiego.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Zygmunt Kubrak, Stanisław Franciszek Gajerski, Tomasz Bereza, Wacław Wierzbieniec, Ora Heumann-Regev, Zdzisław Konieczny, Dariusz Sałek

Fotografie:

Dariusz Sałek, Andrzej Rychlewski, Grzegorz Dąbrowski, Zenon Swatek, Janusz Mazur oraz fotografie archiwalne ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Opracowanie graficzne:

Stanisław Piotr Makara

Skład komputerowy:

Robert Załuski

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2009

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

ISBN:

978-83-929590-0-7

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content