wrz 2 2022 - wrz 2 2022

Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego

Dziedzictwo kulturowe dawnych Kresów Rzeczypospolitej w całym swym bogactwie obejmuje również spuściznę sztuki ludowej. Wielowiekowe współistnienie i przenikanie się różnych grup etnicznych i wyznaniowych doprowadziło w tym zakresie do powstania bardzo interesujących przejawów twórczości artystycznej. Należy do nich również strój ludowy.

Na wystawie zaprezentowano różnorodne formy ludowego ubioru na terenie dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym przede wszystkim na ziemi lubaczowskiej.

W ciągu ostatnich 200 lat strój ludowy na tym terenie uległ znaczącym przemianom. Można je zaobserwować na przykładzie reprodukcji unikatowych rysunków Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego z 1 poł. XIX w., fotografii z przełomu XIX i XX w. oraz z 1 poł. XX w., a także oryginalnych strojów z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie (XIX/XX w.).

Poprzez ukazanie dawnego piękna i różnorodności kresowego stroju ludowego wystawa jest zachętą do podtrzymania i rozwoju tego ważnego elementu kultury ludowej w czasach współczesnych.

W trakcie wernisażu zaplanowano koncert grupy śpiewaczej Galicjanki z Roztocza, która kultywuje tradycje muzyczne ziemi lubaczowskiej i pogranicza polsko-ukraińskiego.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Etno Polska. Edycja 2022.

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2022.

Nazwa wystawy
  • Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego

Miejsce prezentowania
  • Zespół Cerkiewny w Radrużu

Czas trwania
  • 18 września 2022 r. – 19 marca 2023 r.

Opieka kuratorska
  • Janusz Mazur

Zaproszenie na wystawę >>>

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój