Muzeum Kresów w Lubaczowie

Tradycyjny strój ludowy pogranicza polsko-ukraińskiego. Zapraszamy na wernisaż nowej wystawy

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Kresowy ETNOstrój. Tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego”, który odbędzie się w niedzielę, 18 września 2022 r., o godz. 17.00 w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Dziedzictwo kulturowe dawnych Kresów Rzeczypospolitej w całym swym bogactwie obejmuje również spuściznę sztuki ludowej. Wielowiekowe współistnienie i przenikanie się różnych grup etnicznych i wyznaniowych doprowadziło w tym zakresie do powstania bardzo interesujących przejawów twórczości artystycznej. Należy do nich również strój ludowy.

Na wystawie zaprezentowano różnorodne formy ludowego ubioru na terenie dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym przede wszystkim na ziemi lubaczowskiej.

W ciągu ostatnich 200 lat strój ludowy na tym terenie uległ znaczącym przemianom. Można je zaobserwować na przykładzie reprodukcji unikatowych rysunków Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego z 1 poł. XIX w., fotografii z przełomu XIX i XX w. oraz z 1 poł. XX w., a także oryginalnych strojów z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie (XIX/XX w.).

Poprzez ukazanie dawnego piękna i różnorodności kresowego stroju ludowego wystawa jest zachętą do podtrzymania i rozwoju tego ważnego elementu kultury ludowej w czasach współczesnych.

W trakcie wernisażu odbędzie się koncert grupy śpiewaczej Galicjanki z Roztocza.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Etno Polska. Edycja 2022.

Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2022.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content