wrz 15 2023 - wrz 15 2023

Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni

Projekt artystyczno-badawczy „Na krawędzi2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także intrygujące, śmiałe, a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie.

Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno…

Tym, co zaintrygowało a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się być zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa”, pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…

Aktywność rysunkowa, niemalże intuicyjnie wywodząca się z płaszczyzny i tworząca z nią więzi jakoby naturalne, swoją otwartością ekspresyjno-warsztatową kusi zarazem do penetrowania przestrzeni trzeciego wymiaru. Niejednokrotnie dosłownie „zarysowując” konstruowane wielopłaszczyznowe obiekty stwarza zarazem nowe relacje zawiązujące kolejne przestrzenne konotacje. Tu często prowokuje, wdzierając się w przyrodzoną dotąd wyłącznie rzeźbie rzeczywistość „pełni wymiaru”. Takie zapędy, obok oczywistego pobudzania wyobraźni i niezaprzeczalnej ekspansji, generują zarazem szereg pytań czy wątpliwości wokół istoty rysunku. Zatem jaki jest, czym był a jaki być powinien i na co mu pozwolimy? Pytania te z pewnością pozostają wciąż (i pozostaną z pewnością) aktualne.

Kuratorami i uczestnikami wystawy byli prof. Jan Tutaj oraz dr Dobiesław Gała z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Na wystawie zaprezentowana prace także następujących artystów i dydaktyków: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, prof. Piotr Korzeniowski, dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni, dr Janusz Janczy, dr Bartłomiej Węgrzyn, dr Jacek Dudek, dr Krzesimir Wiater, Andrzej Dromert (ASP Kraków), dr Kamil Stańczak (Lublin), dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni, prof. Tomasz Myjak, prof. dr hab. Artur Krajewski (ASP Warszawa), dr Katarzyna Miller, dr hab. Joanna Trzcińska, dr Michał Rybiński, dr Przemysław Druszcz, dr Tomasz Kawełczyk (ASP Łódź),  prof. Mariusz Białecki (ASP Gdańsk)

Wernisaż wystawy zaplanowano na niedzielę, 24 września 2023 r., w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie, wystawa towarzyszyła wystawie XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023. Pamięci dr Bożeny Kowalskiej (1930–2023), i była dostępna w terminie 24 września 2023 r. – 26 stycznia 2024 r.

Nazwa wystawy
  • Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni

Miejsce prezentowania
  • Gmach główny Muzeum Kresów w Lubaczowie

Czas trwania
  • 24 września 2023 r. – 26 stycznia 2024 r.

Opieka kuratorska
  • prof. Jan Tutaj, dr Dobiesław Gała

Zaproszenie na wystawę >>>

Relacja z otwarcia wystawy >>>

Fotorelacja z wystawy >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content