Muzeum Kresów w Lubaczowie

Pogranicza rysunkowej przestrzeni. Zapraszamy na wernisaż

Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt. „Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”, który odbędzie się w niedzielę, 24 września 2023 r., o godz. 16.00 w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Projekt artystyczno-badawczy „Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także intrygujące, śmiałe, a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie.

Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno…

Tym, co zaintrygowało a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się być zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa”, pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…

Aktywność rysunkowa, niemalże intuicyjnie wywodząca się z płaszczyzny i tworząca z nią więzi jakoby naturalne, swoją otwartością ekspresyjno-warsztatową kusi zarazem do penetrowania przestrzeni trzeciego wymiaru. Niejednokrotnie dosłownie „zarysowując” konstruowane wielopłaszczyznowe obiekty stwarza zarazem nowe relacje zawiązujące kolejne przestrzenne konotacje. Tu często prowokuje, wdzierając się w przyrodzoną dotąd wyłącznie rzeźbie rzeczywistość „pełni wymiaru”. Takie zapędy, obok oczywistego pobudzania wyobraźni i niezaprzeczalnej ekspansji, generują zarazem szereg pytań czy wątpliwości wokół istoty rysunku. Zatem jaki jest, czym był a jaki być powinien i na co mu pozwolimy? Pytania te z pewnością pozostają wciąż (i pozostaną z pewnością) aktualne.

Prof. Jan Tutaj, dr Dobiesław Gała

Uczestnicy projektu artystyczno-badawczego:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków

prof. dr hab. Jan Tutaj – ASP Kraków

dr Dobiesław Gała – ASP Kraków

prof. Piotr Korzeniowski – ASP Kraków

dr Kamil Stańczak – Lublin

dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni – ASP Warszawa

dr Katarzyna Miller – ASP Łódź

dr hab. Joanna Trzcińska – ASP Łódź

dr Michał Rybiński – ASP Łódź

dr Przemysław Druszcz – ASP Łódź

prof. Tomasz Myjak – ASP Warszawa

prof. dr hab. Artur Krajewski – ASP Warszawa

dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni – ASP Kraków

dr Janusz Janczy – ASP Kraków

dr Bartłomiej Węgrzyn – ASP Kraków

dr Jacek Dudek – ASP Kraków

dr Krzesimir Wiater – ASP Kraków

prof. Mariusz Białecki – ASP Gdańsk

Andrzej Dromert – ASP Kraków

dr Tomasz Kawełczyk – ASP Łódź

Ekspozycja towarzyszy wystawie “XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023. Pamięci dr Bożeny Kowalskiej (1930–2023)”.

Współorganizatorami wystawy są: BWA w Kielcach, Galeria Chłodna 20 w Suwałkach, Galeria ASP Piotrkowska 68 w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Krakowski Salon Ekonomiczny w Krakowie i Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Patronat medialny nad wystawą objęli: Rynek i Sztuka, Kalejdoskop oraz Niezła sztuka.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój