Muzeum Kresów w Lubaczowie

„Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” na wystawie w Muzeum Kresów w Lubaczowie

W niedzielę, 24 września 2023 r., w Muzeum Kresów w Lubaczowie odbył się wernisaż wystawy „Na Krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni”. To druga edycja projektu artystyczno-badawczego „Na krawędzi”, będąca kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D).

Rysunek już dawno wykroczył poza klasyczna ramę, działanie na płaszczyźnie papieru czy innego podobrazia oraz klasycznych narzędzi, jak ołówek, węgiel, czy pędzel i tusz. Czym jest rysunek współczesny i jak daleko sięgają jego granice? Warto się nad tym zagadnieniem pochylić przy okazji tej wyjątkowej wystawy.

Rysunek jest jedną z najstarszych aktywności człowieka. Według klasycznej definicji istotą rysunku jest linia, kreska, która powstaje na płaszczyźnie. Na przestrzeni dziejów sztuki znaczenie rysunku oraz jego estetyka podporządkowana różnym ideom i prądom zmieniały się. Ulegała przemianom i modzie również sama technika rysunku oraz jego warsztat.

Współczesna sztuka upodobała sobie w rysunku nieograniczoną swobodę w wyborze środków ekspresji i sposobów działania. Rysunku nie określa ani technika, ani materiał. Wychodzi on daleko poza papier, ołówek, pióro czy węgiel. Wielu artystów zajmujących się innymi dyscyplinami sztuki uprawia również rysunek. Staje się on dla nich terenem dogodnym, sprzyjającym rozwojowi własnych wizji artystycznych.

Wystawa projektu „Na krawędzi 2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” jest kolejną próbą zmierzenia się z pojęciem szeroko rozumianego rysunku współczesnego.

W wystawie bierze udział 20 artystów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, artyści graficy, rzeźbiarze, malarze. Są to twórcy, dla których przestrzeń okołorysunkowa rozumiana jest bardzo szeroko i jest podstawą ich działalności artystycznej.

Na wystawie prezentowane są obiekty, będące na pograniczu różnych dyscyplin sztuki reprezentowanych przez artystów: rysunku, rzeźby, malarstwa, grafiki czy fotografii. Jak mówi kurator wystawy prof. Jan Tutaj: „Wszystkie te prace łączy jedno – przyczyną do ich powstania, zaistnienia były doświadczenia rysunkowe i elementy rysunku są widoczne w każdej z tych prac. Oczywiście rysunku rozumianego szeroko, jako ślad, zapis myśli, a nie klasyczny dukt na kartce papieru”.

Wystawa jest też punktem wyjścia do rozważań i dyskusji na temat jak daleko możliwe są do otwarcia granice dyscypliny rysunku i czy wyznaczanie granic ma w ogóle sens, a także czy sztuka w ogóle jako taka powinna posiadać granice wynikające z aspektów technologiczno-techniczno-warsztatowych. Według artysty warsztat jest istotnym elementem praktyki artystycznej, ale nie powinien być najważniejszy.

Wystawa „Na krawędzi. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” zgromadziła w Muzeum liczną publiczność – artystów i miłośników sztuki. Wernisaż prowadził Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum, a w arkana wystawy wprowadził jej kurator prof. Jan Tutaj.

Ekspozycja towarzyszy jubileuszowi 30 lat Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, poświęconego pamięci dr Bożeny Kowalskiej (1930–2023), wybitnej polskiej krytyk i teoretyk sztuki, przewodniczącej jury lubaczowskiego Triennale Rysunku.

Uczestnicy wystawy: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk (ASP Kraków), prof. dr hab. Jan Tutaj (ASP Kraków), dr Dobiesław Gała (ASP Kraków), prof. Piotr Korzeniowski (ASP Kraków), dr Kamil Stańczak (Lublin), dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni (ASP Warszawa), dr Katarzyna Miller (ASP Łódź), dr hab. Joanna Trzcińska (ASP Łódź), dr Michał Rybiński (ASP Łódź), dr Przemysław Druszcz (ASP Łódź), prof. Tomasz Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Artur Krajewski (ASP Warszawa), dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni (ASP Kraków), dr Janusz Janczy (ASP Kraków), dr Bartłomiej Węgrzyn (ASP Kraków), dr Jacek Dudek (ASP Kraków), dr Krzesimir Wiater (ASP Kraków), prof. Mariusz Białecki (ASP Gdańsk), Andrzej Dromert (ASP Kraków), dr Tomasz Kawełczyk (ASP Łódź).

Barbara Kubrak

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content