maj 18 2023 - maj 18 2023

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków. Autorzy nie pomijają również zgoła innych postaw części polskiego społeczeństwa – donosicielstwa oraz utrudniania niesienia pomocy. Wystawie towarzyszy prezentacja dokumentów archiwalnych ukazująca terror niemieckiego okupanta wobec Polaków i Żydów.

Częścią ekspozycji są także materiały edukacyjne: broszurowa wersja wystawy oraz teksty źródłowe i ćwiczenia. W trakcie wystawy zaplanowano także spacery edukacyjne po Lubaczowie śladami lubaczowskich Żydów oraz Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 12 maja 2023 r. W jego trakcie odbyło się oprowadzanie po wystawie, recital akordeonowo-gitarowy Marka Majchera i Andrzeja Antonika z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie, a także wykład dra Wojciecha Hanusa z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. „Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej we wschodniej części byłego województwa lwowskiego na wybranych przykładach”.

Prezentację wystawy oraz wydarzenia towarzyszące przygotowano w związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2023 Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi.

Nazwa wystawy
  • Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Miejsce prezentowania
  • Rynek Miasta Lubaczowa

Czas trwania
  • 8 maja – 30 czerwca 2023 r.

Autorzy wystawy
  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Opieka kuratorska
  • Barbara Kubrak

Zaproszenie na wystawę >>>

 

 

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój